Chemiczne czyszczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

Wraz z początkiem sezonu grzewczego objawiają się wszelkie niedomagania systemu grzewczego zwłaszcza budynków o dużej kubaturze, gdzie ogrzewanie zapewniają nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Przywrócenie komfortu cieplnego wymaga co najmniej realizacji chemicznego czyszczenia nagrzewnic central. W tego typu budynkach (centra handlowe, duże biurowce) występują duże nagrzewnice o wymiarach nie mniejszych niż 1,5 m x 1,5 m i grubości 0,3 m. Objawem niedomagania nagrzewnicy jest słabszy przepływ wody z instalacji CT lub chłodniejsze miejsca na powierzchni nagrzewnicy, gdy część rurek jest zapchana.

Najgorszym rozwiązaniem przywrócenia przepływu wody jest zastosowanie sprężonego powietrza, co najczęściej prowadzi do całkowitego zapchania rurek i braku przepływu. W takim przypadku czyszczenie jest niemożliwe, a usunięcie osadu z nagrzewnicy wymaga jej demontażu i wykonania długiego i pracochłonnego czyszczenia innym sposobem. – W tej sytuacji zalecam, aby nagrzewnicę zakwalifikować do czyszczenia natychmiast, gdy wzrasta różnica ciśnienia wody CT przed i za nagrzewnicą.

Chemiczne czyszczenie nagrzewnic central wentylacyjnych w praktyce

Aby skuteczne rozwiązać problem zmniejszonej mocy grzewczej nagrzewnic zaleca się wykonanie chemicznego czyszczenia całej instalacji CT wraz z wszystkimi nagrzewnicami. Wówczas usuwamy nie tylko skutek zakamienianie urządzeń, ale i przyczynę tego., gdy do zasyfonowanych nagrzewnic dostają się osady krążące w złądzie CT i przy niesprawnych filtrach pozostają już w nagrzewnicach Jednak przy braku środków finansowych zaleca się przynajmniej wykonać chemiczne czyszczenie samych nagrzewnic.

Podłączenie instalacji pomocniczej do czyszczenia nagrzewnicy następuje do gniazd gwintowanych armatury zewnętrznej: zawory spustowe, manometry, termometry, przepływomierze (lub bezpośrednio do króćców nagrzewnicy). Niestety przyłącza te mają najczęściej średnicę pół cala, co wymusza zastosowanie odpowiedniej pompy i rurociągów.

Instalacja CT wykonana jest zazwyczaj metodą spawania rur ze stali czarnej, co sprawia że podstawowym typem osadu jaki należy usunąć podczas chemicznego czyszczenia nagrzewnic jest czarny osad magnetytu Fe+3 powstały w reakcji wody ze stalą lub brązowy osad żelaza Fe+2. Jednak w sytuacji, gdy instalacja CT nie była przed pierwszym uruchomieniem wytrawiona i spasywowana, do nagrzewnic mogą przedostać się także inne rodzaje zanieczyszczeń, takie jak zendra walcownicza, produkty korozji oraz perły spawalnicze.

Chemiczne czyszczenie nagrzewnic central wentylacyjnych natychmiast poprawia komfort cieplny. Przyczynia się do tego przede wszystkim przywrócenie nominalnego przepływu wody w instalacji i miedzianych rurkach nagrzewnic. W przypadku kompleksowego czyszczenia całej instalacji CT, po odmuleniu i wypłukaniu do odczynu pH wody popłucznej na powrocie takiego samego jak na zasilaniu i klarownie czystej wody dodaję inhibitor korozji marki EPURO.

Z uwagi na posiadane kompetencje oraz duże doświadczenie zawodowe wykonane przeze mnie czyszczenia stoją na najwyższym poziomie, czego dowodem jest pełne zadowolenie Klientów.

Chemiczne czyszczenie nagrzewnic central wentylacyjnych zilustrowano na poniższych zdjęciach.