Chemiczne czyszczenie zasobników i instalacji CWU

Czyszczenie wymienników CWU

Chemiczne czyszczenie zasobników CWU, analogicznie jak wymienników, musi być okresowo powtarzane.

Na zdjęciu [1] przedstawiono budowę typowego zasobnika CWU. Woda kotłowa lub z instalacji CT przepływając przez wężownicę nagrzewa ją do wysokiej temperatury, skąd ciepło odbiera woda przepływająca przez zasobnik, nieustannie uzupełniana i odbierana w kranach. Należy mieć świadomość, że część luźno związanego z wężownicą osadu nie ulega krystalizacji, ale w postaci łusek kamienia spada na dno zasobnika, powodując jej zatężanie i zwiększając zawartość związków mineralnych przepływającej wody. Ponadto powstały szlam, a także umiarkowana temperatura wody w dolnej części zasobnika stanowią dogodne środowisko do powstania i rozwoju bakterii Legionelli.

Zdjęcie [2] ilustruje przykład typowego osad jaki na wężownicy powstał w zasobniku CWU, a na zdjęciu [3] stan skorodowanej anody magnezowej. W zależności od składu wody i zawartości w niej żelaza Fe 2+ kamień kotłowy przebiera barwę od beżowej do brązowej.

Chemiczne czyszczenie zasobnika CWU – zdjęcie [4] polega na wymuszonej pompą instalacji pomocniczej cyrkulacji odpowiedniego roztworu czyszczącego. Po ustaniu reakcji chemicznej, co stwierdza się w trakcie okresowego miareczkowania roztworu i określaniu jego stężenia, zasobnik jest odmulany – zdjęcie [5], a następnie płukany do czasu, aż woda na wyjściu z zasobnika będzie klarownie czysta, a jej odczyn pH taki sam, jak w instalacji wodociągowej zasilającej zasobnik – zdjęcie [6].

W wyniku procesu zatężania wody w zasobniku, również na wewnętrznej powierzchni rur oraz złączek hydraulicznych w instalacji CWU powstaje osad. Proces ten jest nieustanny i z czasem dochodzi do sytuacji, gdy rzeczywisty przepływ wody przez rurki zasilające krany jest znacznie mniejszy niż wynikałoby to z ich średnicy – zdjęcie [7]. Ponadto zmniejszenie średnicy wężyków elastycznych do baterii umywalkowych lub w wannie z ½ do ⅜ cala jeszcze bardzie przyspiesza moment, kiedy okazuje się że przepływ CWU jest niewystarczający. Zwlekanie z decyzją o wyczyszczeniu całej instalacji może skutkować jej całkowitym zaczopowaniem, a wówczas chemiczne czyszczenie jest niemożliwe.

Przestrzegam również przed zastosowaniem tzw. „sprawdzonych patentów” jak na przykład próby udrożnienia przepływu w rurach sprężonym powietrzem. Podczas takiej operacji luźno związany szlam i muł z powierzchni rur jest porywany, co powoduje że rurka w miejscu przewężenia bardzo szybko ulega zabiciu i całkowitemu zaczopowaniu. Gdyby w tym ostatnim możliwym momencie użyć środków chemicznych do rozpuszczenia osadu, nawet przy zmniejszonym przepływie wody, efekt czyszczenia byłby pozytywny. Niestety po zaczopowaniu rurek czyszczenie jest niemożliwe.

Na zdjęciu [8] i [9] przedstawiono czyszczenie instalacji CWU, które polega na ciągłym pompowaniu pompą w najniższym punkcie instalacji (wymiennik lub zasobnik CWU) przygotowywanego i uzupełnianego roztworu czyszczącego i upuszczaniu go w poszczególnych punktach (kranach, bidetach i bateriach prysznicowych). Wraz z wypływającym brudnym roztworem, z instalacji na bieżąco uchodzi powstały w reakcji chemicznej rozpuszczania kamienia kotłowego dwutlenek węgla. Po zaniku reakcji, gdy z kranów wypływa czysty klarowny roztwór, czyszczenie uważa się za zakończone i przystępuje do jej płukania czystą wodą.

Dysponuję bezpieczną i niezwykle skuteczną technologią, a także odpowiednim wyposażeniem, co umożliwia wyczyszczenie zasobnika i instalacji wymiennika CWU w odpowiednim standardzie.

Do przygotowania oferty niezbędne są następujące informacje:

  • pojemność zasobnika lub wymiennika CWU;
  • pojemność wodna instalacji lub długości i średnice pionów, rozprowadzeń i gałązek;
  • ilość punktów (kranów w zlewach, baterii prysznicowych i w wannach, bidetów, umywalek);
  • sposób przygotowania CWU (w zasobniku czy bezpośrednio w wymienniku ciepła);
  • zdjęcia zasobnika/wymiennika i jego sposób podłączenia w węźle. Szczególnie dotyczy to możliwości podłączenia instalacji pomocniczej do czyszczenia instalacji bez potrzeby jej demontażu w najniższym punkcie.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!