Chemiczne czyszczenie wymienników JAD i płytowych w układach chłodzenia

Chemiczne Czyszczenie w układzie chłodzenia

Do chłodzenia wody w zamkniętych obiegach wewnętrznych, która odbiera ciepło od zasilanych nią maszyn i urządzeń, powinna być wykorzystywana woda kondycjonowana o odpowiedniej twardości oraz zawartości inhibitorów korozji oraz biocydów. Z kolei woda, jaką uzupełniane są jej olbrzymie ubytki w wyniku odparowania w wieży ociekowo-wyparnej – to najczęściej nieuzdatniona woda surowa. Wynika to zazwyczaj z potrzeby zmniejszenia kosztów zużywanej wody. Należy przy tym zauważyć pewną prawidłowość – im bardziej zmniejsza się zawartość węglanu wapnia i magnezu, tym na powierzchni odparowania wężownic oraz powierzchni wymiany ciepła w wymiennikach powstaje twardszy i trudnousuwalny osad kamienia wodnego.

W układzie tym zasadniczą rolę spełniają wymienniki ciepła (najczęściej płytowe wielkopowierzchniowe). Pierwotna strona wymiennika zasilana jest wodą z układu zamkniętego, a druga strona wtórna wodą z wieży wyparnej.  Konsekwencją wymiany ciepła i naturalnych zjawisk fizycznych i przemian chemicznych, na stronie wtórej płyt wymiennika powstają osady kamienia wodnego. W sytuacji dużego stopnia zakamienienia wieży wyparnej, cześć powstałego w wieży osadu – w wyniku mineralizacji wody – przenoszona jest do wymienników, co jeszcze bardziej przyspiesza proces ich zakamienienia.

Z czasem, zwłaszcza w instalacjach wykonanych ze stali czarnej, w osadach tych duży udział mają frakcje żelaza trójwartościowego. Chociaż odkładają się na całej powierzchni płyt, w wyniku grawitacji spadają w dolne części wymiennika. Może to doprowadzić do zatkania kanałów. Osad ten zakłóca i zmniejsza odbiór ciepła od wody ze strony pierwotnej. Zmniejsza również przepływ wody, co gwałtownie powoduje spadek mocy chłodniczej wymiennika.

Czyszczenie wymienników ciepła w układach chłodzenia jest podobne do czyszczenia wymienników CT, ale znacznie trudniejsze.

Wynika to z braku możliwości podgrzewania roztworu gorącą pierwotną stroną wymiennika. Powoduje to konieczność wydłużenia czasu cyrkulowania roztworów i zwiększenia stężenia roztworów stosowanych preparatów. Niekiedy należy powtórzyć czyszczenie z zastosowaniem innych preparatów lepiej usuwających złogi żelaza trójwartościowego, a czasem także krzemionki, siarczanów, glonów i innych produktów organicznych. Przyczyną tego jest skład chemiczny powstałego kamienia wodnego. Przy uzdatnianiu wody kamień ten zawiera mniej typowych frakcji, a więcej związków trudno usuwalnych w roztworach większości występujących na naszym rynku preparatów.

Chemiczne czyszczenie takich wymienników polega na cyrkulowaniu odpowiednich roztworów czyszczących przy pomocy pompy o odpowiednio dobranych parametrach: przepływie [m3/h] i wysokości podnoszenia [m]. Ponadto duża zawartość ścieru metalicznego, który nie do końca ulega rozpuszczeniu wymaga separowania w specjalnym zbiorniku. Dzięki takiej cyrkulacji, powstające w wyniku reakcji chemicznej roztworu kwasu z osadem gazy, są na bieżąco usuwane z instalacji. Dzieje się tak wraz z napływającym do zbiornika cyrkulowanego roztworu. Tam gaz ulatnia się do atmosfery, a szlam i nierozpuszczone frakcje osadu są separowane w zbiorniku. Odgazowany roztwór ponownie pompowany jest do wymiennika. W sytuacji, gdyby nie było cyrkulacji, powstałe gazy tworzyłyby duże bąble, które skutecznie wypychałyby roztwór z czyszczonych przestrzeni między płytowych. W bąblach tych brak kontaktu roztworu czyszczącego z osadem, uniemożliwiałby jego usunięcie.

Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Czyszczenie wymienników wody lodowej
Dlaczego my?

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!

error: Treść jest chroniona prawnie!