Czyszczenie wymienników odzyskowych układów kogeneracji

Czyszczenie wymienników odzyskowych

Chemiczne czyszczenie wymienników odzyskowych wykonanych ze stali 316L można prowadzić, wykorzystując wyłącznie odpowiednią skuteczną i bezpieczną technologię czyszczenia. Użycie niewłaściwych roztworów grozi zniszczeniem wymienników w wyniku korozji !

Osady eksploatacyjne powstają po obu stronach wymiennika, zarówno niskich NP jak i wysokich parametrów WP. Po stronie NP jest to zazwyczaj typowy osad ciepłowniczy koloru czarnego, z dużą zwartością magnetytu. Po stronie wtórnej powstaje specyficzny rodzaj osadu, który zależy głownie od składu spalanego biogazu, jaki powstaje w komorach fermentacyjnych.

W prezentowanym na zdjęciach przypadku, ocena makroskopowa pobranych z rurek strony ogniowej wymiennika (WP) osadu, jego kolor, gęstość, a także podatność na rozpuszczenie określone w trakcie przeprowadzonych badań symulacyjnych wskazywały, że osad jest podobny do osadów występujących w kotłach parowych. Prawdopodobnie wynika to z większej zawartości krzemionki i siarczanów, co powoduje zastosowanie do jego usunięcia odpowiedniej technologii chemicznej.

Białe odsłonięte fragmenty osadu – zdjęcie [1] mogą być zarówno wypalonym gipsem, który powstaje on w bardzo wysokiej temperaturze z frakcji osadu zawierającego siarczany. Natomiast brązowy kolor osadu może wskazywać też na zawartość krzemianów lub siloksanów, które zawierał spalany biogaz, jakim zasilane są silniki spalinowe generatorów. Często taki osad nie jest rozpuszczalny. Wtedy należy innymi metodami wykonać czyszczenie – zdjęcie [2].

Ze względu na wykonane czyszczenie trzech dużych wymienników odzyskowych po obu stronach, posiadam odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspomniane czyszczenie trwało non stop przez pięć dni i cztery noce.

Zdjęcie [3] przedstawia stronę niskich parametrów po czyszczeniu. Usunięto 100% osadu. Po czyszczeniu stronę wymiennik poddano próbie ciśnieniowej – zdjęcie [4].
Na zdjęciu [5] przedstawiono wnętrze rurek strony ogniowej (WP) po etapie chemicznym, a na zdjęciu [6] zobrazowano zaledwie niewielką część osadu jaki usunięto z wymiennika. Zdjęcie [7] przedstawia wnętrze rurek strony ogniowej po zakończeniu czyszczenia. Usunięto 100% osadu, powierzchnia metalicznie czysta.

W zależności od przyjętych rozwiązań, możliwości odcięcia kolektorów wydechowych silników, występowania króćców serwisowych itp. Każdorazowo przed złożeniem oferty czyszczenia wymagany jest szczegółowy rekonesans i ustalenie zakresu niezbędnych prac przygotowawczych. Ze względu na to, że wymienniki odzyskowe montowane są najczęściej bezpośrednio nad zespołami silnik-geberator instalacji do czyszczenia wymienników musi zagwarantować szczelność wszelkich połączeń.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!