Chemiczne czyszczenie chłodnic central wentylacyjnych

Czyszczenie chłodnic central wentylacyjnych

Czyszczenie chłodnic jest bardzo podobne do czyszczenia nagrzewnic central klimatyzacyjnych.

Różnica polega na tym, że część urządzeń montowana jest na dachu i wówczas zamiast wody lodowej, zład wypełniony jest roztworem glikolu. Ta zmiana powoduje powstanie osadu o innym charakterze, do którego usunięcia wymagana jest inna technologia.

Zasadniczą przyczyną złej pracy chłodnic jest:

 1. Brak wytrawienia i spasywowania nowej instalacji wykonanej ze stali czarnej przed jej pierwszym uruchomieniem;
 2. Brak stosowania lub zbyt małe stężenie inhibitorów korozji w wodzie lodowej lub glikolu, co prowadzi do szybko postępujących procesów korozyjnych;
 3. Powstawanie w wyniku korozji i dużego przepływu cieczy tzw.ścieru metalicznego, który szybko zanieczyszczacza cyrkulowaną wodę w złdzie. W wyniku tego praktycznie w instalacji zaczyna krążyć szlam i błoto, zamiast czystej wody;
 4. Zanieczyszczanie szlamem i ścierem filtrów siatkowych.

Chemiczne czyszczenie chłodnic budzi zainteresowanie właścicieli budynków dopiero wówczas, gdy jego użytkownicy skarżą się na wysoką temperaturę w upalne dni. Wcześniej zazwyczaj zwleka się z podjęciem decyzji o wykonaniu kompleksowego czyszczenia. Wówczas ze względu na potrzebę czyszczenia przy pracujących chillerach i wynikającej stąd niskiej temperaturze roztworu czyszczącego, skuteczność usunięcia osadu zależy przede wszystkim od jego składu chemicznego.

Czyszczenie chłodnic, pod względem technologii i sposobu czyszczenia jest podobne do czyszczenia wymienników wody lodowej. Problemem jest natomiast sposób podłączenia się do chłodnicy lub instalacji.

W zalezności od decyzji Zleceniodawcy czyszczenie może być realizowane w dwóch wariantach:

 • kompleksowe czyszczenie całej instalacji wraz z chodnicami i stroną wtórną wymiennika wody lodowej lub parownika chillera;
 • czyszczenie samych chłodnic, a w razie braku zaworów odcinających, króćców serwisowych lub śrubunków umożliwiających niezbędny demontaż, także określonych fragmentów instalacji WL na odcinku między najbliższym zaworem a chłodnicą.

W sytuacji, gdy istnieją zawory spustowe na zasilaniu i powrocie do chłodnicy przed zaworami odcinającymi w instalacji (patrząc od strony chłodnicy), czyszczenie jest proste. Zdarza się jednak, że wykonawca instalacji nie przewidział konieczności jej czyszczenia lub chcąc zaoszczędzić wykonawca instalacji nie zamontował zaworów spustowych. Wówczas konieczny jest częściowy demontaż rur na najbliższych śrubunkach. Niekiedy jednak w ogóle brak jest śrubunków lub nie występują one przed zaworami odcinającymi. W takim przypadku, o ile występują kolejne zawory, czyszczenie chłodnic wykonuje się wraz z częścią instalacji. Jednak do podłączenia instalacji pomocniczej do czyszczenia konieczne są gniazda gwintowane od manometru lub termometru, w które mogą zostać wkręcone szybkozłącza do rurociągów zasilania i powrotu roztworu czyszczącego. W tym przypadku zwiększa się także ilość używanego roztworu czyszczącego, co powoduje zwiększenie ilości zużytych preparatów.

Do przygotowania oferty niezbędne są następujące informacje:

 • pojemność wodna chłodnicy, a w razie braku tej informacji, wymiary (szerokość, wysokość i głębokość);
 • występowanie zaworów spustowych, a w razie ich braku, występowanie śrubunków, co umożliwi podłączenie się do rury zasilającej i powrotnej nagrzewnicy;

Aby czyszczenie chłodnic było możliwe, niezbędny jest także dostęp do studzienki (kratki) kanalizacyjnej, źródło wody o większym napływie (średnica rury min. 1”) oraz dostęp do prądu 230V.

Usługa czyszczenia chłodnic obejmuje

 • Wykonanie podłączenie instalacji pomocniczej do chłodnic (na kolektorze) lub poszczególnych chłodnic przy czyszczeniu indywidualnie każdej;
 • Odmulenie chłodnicy lub spust starego glikolu i przekazanie do utylizacji;
 • Napełnienie instalacji pomocniczej czystą wodą;
 • Dozowanie i mieszanie preparatu do czyszczenia;
 • Chemiczne czyszczenie urządzenia;
 • Odmulanie i płukanie instalacji czystą wodą;
 • Pasywacja wyczyszczonej powierzchni w celu jej ochrony przed korozją (wyłącznie podczas czyszczenia całej instalacji WL wraz z chłodnicami);
 • Odmulanie i płukanie końcowe instalacji czystą wodą;
 • Wymiana wszystkich odpowietrzników na nowe;
 • Opróżnienie instalacji i spuszczenie wody z odcinków zasyfonowanych;
 • Napełnienie instalacji wodą z dodatkiem inhibitora w celu związania wolnego tlenu lub nowym glikolek.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!