Realizacje usług chemicznego czyszczenia

Osobiście wykonałem następujące chemiczne czyszczenia

 • Kotły parowe w uzgodnieniu z UDT: 39
 • Kotły wodne stalowe w uzgodnieniu z UDT: 6
 • Kotły wodne żeliwne UDT / alukrzemowe UDT: 5 / 1
 • Kotły żeliwne nie objęte dozorem: 7
 • Trawienia kotłów UDT / UDT-CERT: 1 / 2
 • Wytwornice pary UDT: 2
 • Zbiorniki kondensatu: 1
 • Odgazowywacze termiczne: 1
 • Instalacje CO dużej mocy: 12
 • Instalacje CT dużej mocy: 7
 • Duże instalacje klimatyzacji WL / glikolowe: 6 / 8
 • Instalacje kogeneracyjne / wymienniki odzyskowe: 3 / 6
 • Nagrzewnice / Chłodnice: 23 / 14
 • Parowniki / skraplacze agregatów chłodniczych: 12 / 22
 • Wieże / skraplacze amoniakalne: 11 / 1
 • Chłodnice i skraplacze dry-cooler: 4
 • Przemysłowe układy chłodzenia: 8
 • Przemysłowe wymienniki płaszczowo-rurowe: 9
 • Rurociągi: 4
 • Układy chłodzenia maszyn: 6
 • Wymienniki JAD: 16
 • Wymienniki płytowe skręcane / lutowane: 19 / 42
 • Zasobniki i instalacje CWU: 15
 • Domowe kotły i instalacje CO: 9
DATACZYSZCZONE URZĄDZENIE
VI 2024Chemiczne czyszczenie z twardego osadu gipsu i krzemionki, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego FAKOP Rumia RTN1400 o pojemności 3,62 m3 i powierzchni ogrzewalnej 29,6 m2
V 2024Chemiczne czyszczenie, w uzgodnieniu z UDT, żeliwnego kotła cieczowego De Dietrich GT308
V 2024Chemiczne czyszczenie z twardego osadu gipsu, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego FUO Rumia HTN 2500 o pojemności całkowitej 5,7 m3 i powierzchni ogrzewalnej 56,8 m2
V 2024Chemiczne czyszczenie 3 zasobników CWU i 2 zbiorników buforowych CWU instalacji solarnej. Wzrost temperatury podgrzanej wody z 47 oC do 57 oC
V 2024Chemiczne czyszczenie pięciu żeliwnych kotłów cieczowych De Dietrich: 4 szt. GT308 i 1 szt. GT304/II
IV 2024Chemiczne czyszczenie 3 szt. wielkopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła w układzie chłodzenia
IV 2024Naprawa rozległej i wysokiej glikolowej instalacji CT układu kogeneracji o pojemności 9 m3 wraz 5 wymiennikami ciepła z zastosowaniem metod chemicznych, obejmująca spuszczenie nowego wadliwego glikolu niskiej jakości, trawienie, pasywację instalacji, odmulenie i wypłukanie instalacji do odczynu wody pH = 7 oraz jej odwodnienie, a następnie wpompowanie 9 m3 nowego glikolu Ergolid Eko – 250C i odpowietrzenie
IV 2024Chemiczne czyszczenie i pasywacja instalacji CT wysokiego budynku biurowego o zładzie 8 m3 obejmujące 2 wielkopowierzchniowe wymienniki ciepła, 2 centrale wentylacyjne i 158 klimakonwektorów podsufitowych
IV 2024Chemiczne czyszczenie z osadu wypalonego twardego białego gipsu oraz krzemionki, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego Loos UL-S 2600 o pojemności 4,06 m3  i powierzchni ogrzewalnej 50 m2
III 2024Chemiczne czyszczenie z osadu wypalonego twardego białego gipsu oraz krzemionki, w uzgodnieniu z UDT, wytwornicy pary
III 2024Chemiczne czyszczenie dwóch instalacji CWU o pojemności 2 m3
II 2024Chemiczne czyszczenie dużej instalacji CWU
II 2024Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników CWU typu JAD 6.50 w dwóch  bateriach
I 2024Chemiczne czyszczenie z osadu wypalonego twardego białego gipsu, w uzgodnieniu z UDT, dwóch kotłów parowych w jednym zakładzie
XI 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła wodnego THW – I 59/50 HTE o pojemności 8 m3  i powierzchni ogrzewalnej 143,4 m2
X 2023Trawienie kotła parowego wysokociśnieniowego RKF30 o pojemności całkowitej walczaka i części radiacyjnej przegrzewacza 30,4 m3
X 2023Chemiczne czyszczenie, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego ICI CALDAIE typ BX 200 o wydajności 0,3 t/h i pojemności 0,98 m3
IX 2023Chemiczne czyszczenie instalacji CO o dużym zładzie w czterech budynkach WM
IX 2023Chemiczne czyszczenie parownika Trane model EVP EG250
IX 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego K2 Viessmann Turbomat RN-HD 19035-43
VIII 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 2 szt. kotłów żeliwnych Buderus GE434
VIII 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Ekomet KP10/400/B/450/O-G
VIII 2023Chemiczne czyszczenie 5 szt. nagrzewnic wodnych HIBERNATUS
VII 2023Chemiczne czyszczenie podgrzewacza płaszczowo-rurowego o pojemności 0,5 m3
VII 2023Chemiczne czyszczenie otwartego zbiornika wody kotłowej o pojemności 2 m3
VII 2023Chemiczne czyszczenie zbiornika odgazowywacza termicznego o pojemności 2,2 m3
VII 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237-007 o pojemności 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 40,5 m2
VI 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego z rusztem mechanicznym taśmowym typu Fako PWC2900 o pojemności całkowitej 17,2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 114 m2
VI 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237 017 o pojemności całkowitej 5,05 m3 i powierzchni ogrzewalnej 45 m2
VI 2023Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego Trane typu CDS C550A
VI 2023Chemiczne czyszczenie wielkopowierzchniowego skręcanego wymiennika ciepła Trantner
VI 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu wypalonego gipsu kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M73A001 o pojemności całkowitej
1,77 m3 i powierzchni ogrzewalnej 17,5 m2
V 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237 015 o pojemności całkowitej 3,3 m3 i powierzchni ogrzewalnej 26 m2
V 2023Chemiczne czyszczenie 5 szt. płytowych wymienników ciepła instalacji CT, CO i CWU każdy o mocy 480 kW
V 2023Chemiczne czyszczenie 2 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych Carrier typu 09HX0114 G
V 2023Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Sefako ERm 2.4-1.3 z rusztem taśmowym o pojemności 11,78 m3 i powierzchni ogrzewalnej 87 m2
IV 2023Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
IV 2023Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego Trane  o pojemności strony wodnej 0,415 m3
IV 2023Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego Trane o pojemności strony wodnej 0,85 m3
IV 2023Chemiczne czyszczenie 14 szt. chłodnic central wentylacyjnych
IV 2023Chemiczne czyszczenie 15 szt. wymienników ciepłej wody użytkowej w 15 budynkach WM
III 2023Gotowanie alkaliczne kotła parowego wysokociśnieniowego SEA o pojemności całkowitej 49 m3 według procedury UDT-CERT
III 2023Chemiczne czyszczenie instalacji ciepłej wody użytkowej w zakładzie przemysłu spożywczego
II 2023Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego i instalacji wody lodowej
II 2023Chemiczne czyszczenie 2 szt. dużych chłodnic dry-cooler BAC typu TVFC EC8027-Q810
II 2023Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników CWU typu JAD 6.50 w dwóch bateriach
I 2023Chemiczne czyszczenie dużego skraplacza płaszczowo-rurowego w agregacie chłodniczym
XI 2022Chemiczne czyszczenie 2 szt. kotłów żeliwnych De Dietrich DTG X 54N małej mocy
XI 2022Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
X 2022Chemiczne czyszczenie instalacji CO w domu jednorodzinnym przed podłączeniem pompy ciepła
X 2022Chemiczne czyszczenie 2 szt. nagrzewnic central wentylacyjnych w instalacji glikolowej
IX 2022Chemiczne czyszczenie 4 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych o dużej pojemności w instalacji technologicznej
IX 2022Chemiczne czyszczenie 6 szt. wymienników płaszczowo-rurowych o dużej pojemności w instalacji technologicznej
IX 2022Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników płytowych lutowanych instalacji technologicznej
IX 2022Chemiczne czyszczenie 3 szt. chłodnic o pojemności 0,63 m3
IX 2022Chemiczne czyszczenie 3 szt. chłodnic o pojemności 0,815 m3
IX 2022Chemiczne czyszczenie kotła elektrycznego i instalacji CO w domu jednorodzinny
IX 2022Chemiczne czyszczenie kotła i instalacji CO w domu jednorodzinny
IX 2022Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT dwóch kotłów cieczowych  De Dietrich DTG 330-20 o pojemności całkowitej 152 dcm3 i powierzchni ogrzewalnej 17 m2
VIII 2022Chemiczne czyszczenie instalacji CT i 10 szt. nagrzewnic central wentylacyjnych
VIII 2022Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier
VII 2022Trawienie kotła parowego wysokociśnieniowego AXT BioT VK15 o pojemności całkowitej walczaka i części radiacyjnej przegrzewacza 50 m3 i powierzchni ogrzewalnej 504 m2
VII 2022Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier
VII 2022Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
VI 2022Chemiczne czyszczenie wieży chłodniczej z układem zamkniętym, instalacji i urządzeń odbiorczych
VI 2022Chemiczne czyszczenie 3 szt. skraplaczy agregatów chłodniczych Carrier
VI 2022Chemiczne czyszczenie dwóch kotłów parowych RN 800 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 16 m2
VI 2022Chemiczne czyszczenie amoniakalnego skraplacza natryskowo-wyparnego WUCH Dębica SWC20
V 2022Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
V 2022Chemiczne czyszczenie instalacji glikolowej z wymianą glikolu na Ergolid A w budynku biurowym i wody lodowej w układzie chłodzenia serwerów
IV 2022Chemiczne czyszczenie 4 szt. skraplaczy agregatów chłodniczych Carrier
IV 2022Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 10000 o pojemności całkowitej 16,4 m3 i powierzchni ogrzewalnej 200 m2
III 2022Chemiczne czyszczenie instalacji CO budynku biurowego i trzech hal fabrycznych
II 2022Chemiczne czyszczenie dwóch wymienników płytowych Victaulic w obiegu WL: (1) parownika i (2) freecoolingu
I 2022Chemiczne czyszczenie wymienników płytowych lutowanych CWU w budynku biurowym
I 2022Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
I 2022Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego HTO 250 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
XII 2021Chemiczne czyszczenie instalacji CO i obiegu ogrzewania podłogowego w domu jednorodzinnym
XII 2021Chemiczne czyszczenie wymienników płytowych lutowanych CT w budynku biurowym
XII 2021Chemiczne czyszczenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej zakładu
XII 2021Chemiczne czyszczenie instalacji CO budynku wielorodzinnego
XII 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Ivar BHP700 o pojemności całkowitej 1,2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 11,5 m2
XI 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 1,7 m3 i powierzchni ogrzewalnej 11 m2
X 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego FAKO Turbo-100 o pojemności całkowitej 0,33 m3 i powierzchni ogrzewalnej 4,3 m2
X 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 3200 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
IX 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 10000 o pojemności całkowitej 16,4 m3 i powierzchni ogrzewalnej 200 m2
IX 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła cieczowego Viessmnn Paromat ER ND o pojemności całkowitej 0,53 m3 i powierzchni ogrzewalnej 14 m2
IX 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z Wojskowym DT  kotła cieczowego Viessmann Paromat Triplex RU ND 047 o pojemności całkowitej 1,09 m3 i powierzchni ogrzewalnej 23 m2
IX 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z Wojskowym DT kotła cieczowego Sefako KOG 1,8 MW o pojemności całkowitej 5 m3 i powierzchni ogrzewalnej 80 m2
IX 2021Wypompowanie glikolu do paletopojemników i wpompowanie koncentratu Ergolid A do dwóch układów w budynku biurowym bez dostawy i utylizacji glikolu
VIII 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 2,17 m3 i powierzchni ogrzewalnej 29,2 m2
VIII 2021Chemiczne czyszczenie instalacji chłodzenia wielkogabarytowych zbiorników ze stali 316L  ze spustem i przekazaniem do utylizacji starego glikolu i napełnieniem układów nowym Ergolid
VIII 2021Chemiczne czyszczenie kotła parowego UL-S 12000 nr 2 o pojemności całkowitej 19,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 240 m2
VII 2021Chemiczne czyszczenie płytowego parownika agregatu Climaveneta
VI 2021Chemiczne czyszczenie kotła parowego UL-S 12000 nr 1 o pojemności całkowitej 19,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 240 m2
VI 2021Chemiczne czyszczenie kotła parowego HTO 100 o pojemności całkowitej 2,25 m3 i powierzchni ogrzewalnej 22 m2
VI 2021Chemiczne czyszczenie 4 szt. walców grzewczych stacji annealing w układzie extrudera folii
VI 2021Chemiczne czyszczenie kotła parowego Viessmann Vitoplex 100-LS o pojemności całkowitej 0,98 m3 i powierzchni ogrzewalnej 22 m2
V 2021Chemiczne czyszczenie, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego Viessmann Turbomat RN HD o pojemności całkowitej 2,6 m3 i powierzchni ogrzewalnej 20 m2
V 2021Chemiczne czyszczenie 2 szt. parowników płaszczowo-rurowych agregatów chłodniczych
V 2021Chemiczne czyszczenie 3 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych ONDA agregatów chłodniczych
V 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS o pojemności całkowitej 14 m3 i powierzchni ogrzewalnej 105 m2
IV 2021Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła TRANTER po stronie pierwotnej i wtórnej
IV 2021Chemiczne czyszczenia: wężownicy zasobnika CWU, obiegu CT nagrzewnic, CT obiegu klimakonwektorów i instalacji CO obiegu grzejnikowego w dużym budynku użytkowym
IV 2021Chemiczne czyszczenia trzech układów glikolu WWL-1, WWL-2 i FIT2 w budynku biurowym w Warszawie ze spustem i przekazaniem do utylizacji starego glikolu i napełnieniem układów nowym Ergolid A
IV 2021Chemiczne czyszczenie wież natryskowowyparnych i skraplaczy agregatów WL
III 2021Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie pierwotnej
III 2021Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła kondensacyjnego Brotje SGB 400H
II 2021Chemiczne czyszczenie 4 szt. płytowych lutowanych wymienników w instalacji CT
I 2021Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie wtórnej
I 2021Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
XII 2020Chemiczne czyszczenie wymiennika płytowego
XII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 4,65 m3 i powierzchni ogrzewalnej 65 m2
XII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 3200 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
VIII 2020Chemiczne czyszczenia instalacji WL wraz z klimakonwektorami w budynku biurowym
VII 2020Chemiczne czyszczenie rurociągów wody lodowej na wydziale Polfa Tarchomin S.A.
VII 2020Chemiczne czyszczenie instalacji WL w budynku biurowym
VII 2020Chemiczne czyszczenie 2 szt. wymienników płytowych lutowanych
VII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego GVAM 800 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 21 m2
VII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego GVAM 600 o pojemności całkowitej 1,5 m3 i powierzchni ogrzewalnej 17 m2
VII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 2 szt. kotłów parowych Viessmann Vitoplex-100 LS o pojemności całkowitej 0,6 m3 i powierzchni ogrzewalnej 6,3 m2
VII 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT  kotła cieczowego BBT THERMOTECHNIK 2,5 MW o pojemności całkowitej 2,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 63 m2
VII 2020Chemiczne czyszczenie 2 szt. zasobników CWU każdy o pojemności 1000 litrów w hotelu Holiday Inn Express
VI 2020Chemiczne czyszczenie 6 szt. wież chłodniczych z obiegiem zamkniętym BAC typu VFL 964
VI 2020Chemiczne czyszczenie parowników i instalacji wody lodowej w budynku BOSCH
V 2020Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników płytowych lutowanych
V 2020Chemiczne czyszczenie dwóch skraplaczy płaszczowo-rurowych po pojemności 1 m3 każdy i dwóch parowników po pojemności 1 m3 każdy w agregatach Carrier
V 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 3 szt. wymienników odzyskowych ciepła płaszczowo-rurowych EXHAUST GAS HEAT EXCHANGER NXX-450/3000-1H po stronie wodnej i ogniowej
V 2020Chemiczne czyszczenie rurociągów mleka wapiennego na ssaniu pomp i do akceleratorów w ANWIL
IV 2020Chemiczne czyszczenie po stronie wodnej parownika płytowego lutowanego agregatu chłodniczego
IV 2020Chemiczne czyszczenie i pasywacja instalacji glikolowej drycoolera i skraplaczy w budynku biurowym
IV 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła wodnego Thermotechnik GmbH typu S825M-2500 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 62 m2
III 2020Chemiczne czyszczenia instalacji WL wraz z klimakonwektorami w budynku biurowym
III 2020Chemiczne czyszczenie 2 szt. zasobników CWU typu ZY-2000/6
II 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego HTO 250 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
II 2020Chemiczne czyszczenie dużego zładu instalacji CO w budynku byłej szkoły
II 2020Chemiczne czyszczenie wymiennika płytowego skręcanego SONDEX S47-IS16 w instalacji CT
II 2020Chemiczne czyszczenie trzech obiegów instalacji CO wraz z nagrzewnicami i ogrzewaniem podłogowym w zakładzie przemysłowym
II 2020Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier ETHW-508, model 00PSG000806302A, instalacji i wieży wyparnej BAC
II 2020Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier 09HX0114 model 09HX2114GA4206V LL, instalacji i wieży wyparnej BAC
II 2020Chemiczne czyszczenie płytowego wymiennika ciepła GEA
II 2020Chemiczne czyszczenie instalacji CO w budynku biurowym
I 2020Chemiczne czyszczenie instalacji WL wraz z bębnem i chłodnicą oraz indywidualne czyszczenie trzech płytowych wymienników ciepła
I 2020Chemiczne czyszczenie układu chłodzenia silnika kogeneracyjnego wraz z dwoma wymiennikami płytowymi
I 2020Chemiczne czyszczenie zasobnika CWU
I 2020Chemiczne czyszczenie instalacji technologicznej zakładu
I 2020Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie wtórnej
I 2020Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos typ U-HD o pojemności całkowitej 1,74 m3 i powierzchni ogrzewalnej 32 m2

Najwyższej jakości usługi chemicznego czyszczenia

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi w bardzo wysokim standardzie.