Realizacje

Osobiście wykonałem następujące chemiczne czyszczenia

Data Czyszczone urządzenie
I 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos typ U-HD o pojemności całkowitej 1,74 m3 i powierzchni ogrzewalnej 32 m2
I 2020 Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie wtórnej
I 2020 Chemiczne czyszczenie instalacji technologicznej zakładu
I 2020 Chemiczne czyszczenie zasobnika CWU
I 2020 Chemiczne czyszczenie układu chłodzenia silnika kogeneracyjnego wraz z dwoma wymiennikami płytowymi
I 2020 Chemiczne czyszczenie instalacji WL wraz z bębnem i chłodnicą oraz indywidualne

czyszczenie trzech wymienników ciepła

II 2020 Chemiczne czyszczenie instalacji CO w budynku biurowym
II 2020 Chemiczne czyszczenie płytowego wymiennika ciepła GEA
II 2020 Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier 09HX0114 model 09HX2114GA4206V LL, instalacji i wieży wyparnej BAC
II 2020 Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier ETHW-508  , model 00PSG000806302A, instalacji i wieży wyparnej BAC
II 2020 Chemiczne czyszczenie trzech obiegów instalacji CO wraz z nagrzewnicami i

ogrzewaniem podłogowym w zakładzie przemysłowym

II 2020 Chemiczne czyszczenie wymiennika płytowego skręcanego SONDEX S47-IS16 w instalacji CT
II 2020 Chemiczne czyszczenie dużego zładu instalacji CO w budynku byłej szkoły
II 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego HTO 250 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
III 2020 Chemiczne czyszczenie 2 szt. zasobników CWU typu ZY-2000/6
III 2020 Chemiczne czyszczenia instalacji WL wraz z klimakonwektorami w budynku biurowym
IV 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła wodnego Thermotechnik GmbH

typu S825M-2500 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 62 m2

IV 2020 Chemiczne czyszczenie i pasywacja instalacji glikolowej drycoolera i skraplaczy

w budynku biurowym

IV 2020 Chemiczne czyszczenie po stronie wodnej parownika płytowego lutowanego agregatu chłodniczego
V 2020 Chemiczne czyszczenie rurociągów mleka wapiennego na ssaniu pomp i do

akceleratorów w ANWIL

V 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 3 szt. wymienników odzyskowych ciepła płaszczowo-rurowych EXHAUST GAS HEAT EXCHANGER NXX-450/3000-1H po stronie wodnej i ogniowej
V 2020 Chemiczne czyszczenie dwóch skraplaczy płaszczowo-rurowych i dwóch parowników każdy o pojemności 1 m3 w agregatach Carrier
V 2020 Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników płytowych lutowanych
VI 2020 Chemiczne czyszczenie parowników i instalacji wody lodowej w budynku BOSCH
VI 2020 Chemiczne czyszczenie 6 szt. wież chłodniczych z obiegiem zamkniętym BAC typu VFL 964
VII 2020 Chemiczne czyszczenie 2 szt. zasobników CWU każdy o pojemności 1000 litrów w hotelu

Holiday Inn Express

VII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT  kotła cieczowego BBT THERMOTECHNIK 2,5 MW o pojemności całkowitej 2,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 63 m2
VII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 2 szt. kotłów parowych Viessmann Vitoplex-100 LS o pojemności całkowitej 0,6 m3 i powierzchni ogrzewalnej 6,3 m2
VII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego GVAM 600 o pojemności całkowitej 1,5 m3 i powierzchni ogrzewalnej 17 m2
VII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego GVAM 800 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 21 m2
VII 2020 Chemiczne czyszczenie 2 szt. wymienników płytowych lutowanych
VII 2020 Chemiczne czyszczenie instalacji WL w budynku biurowym
VII 2020 Chemiczne czyszczenie rurociągów wody lodowej na wydziale Polfa Tarchomin S.A.
VIII 2020 Chemiczne czyszczenia instalacji WL wraz z klimakonwektorami w budynku biurowym
XII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 3200 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
XII 2020 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 4,65 m3 i powierzchni ogrzewalnej 65 m2
XII 2020 Chemiczne czyszczenie wymiennika płytowego
I 2021 Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
I 2021 Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie wtórnej
II 2021 Chemiczne czyszczenie 4 szt. płytowych lutowanych wymienników w instalacji CT
III 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła kondensacyjnego Brotje SGB 400H
III 2021 Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła po stronie pierwotnej
IV 2021 Chemiczne czyszczenie wież natryskowowyparnych i skraplaczy agregatów WL
IV 2021 Chemiczne czyszczenia trzech układów glikolu WWL-1, WWL-2 i FIT2 w budynku biurowym w Warszawie ze spustem i przekazaniem do utylizacji starego glikolu i napełnieniem układów nowym Ergolid A
IV 2021 Chemiczne czyszczenia: wężownicy zasobnika CWU, obiegu CT nagrzewnic, CT obiegu klimakonwektorów i instalacji CO obiegu grzejnikowego w dużym budynku użytkowym
IV 2021 Chemiczne czyszczenie skręcanego wielopowierzchniowego płytowego wymiennika ciepła TRANTER po stronie pierwotnej i wtórnej
V 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS o pojemności całkowitej 14 m3 i powierzchni ogrzewalnej 105 m2
V 2021 Chemiczne czyszczenie 3 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych ONDA agregatów chłodniczych
V 2021 Chemiczne czyszczenie 2 szt. parowników płaszczowo-rurowych agregatów chłodniczych
V 2021 Chemiczne czyszczenie, w uzgodnieniu z UDT, kotła parowego Viessmann Turbomat RN HD o pojemności całkowitej 2,6 m3 i powierzchni ogrzewalnej 20 m2
VI 2021 Chemiczne czyszczenie kotła parowego Viessmann Vitoplex 100-LS o pojemności całkowitej 0,98 m3 i powierzchni ogrzewalnej 22 m2
VI 2021 Chemiczne czyszczenie 4 szt. walców grzewczych stacji annealing w układzie extrudera folii
VI 2021 Chemiczne czyszczenie kotła parowego HTO 100 o pojemności całkowitej 2,25 m3 i powierzchni ogrzewalnej 22 m2
VI 2021 Chemiczne czyszczenie kotła parowego UL-S 12000 nr 1 o pojemności całkowitej 19,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 240 m2
VII 2021 Chemiczne czyszczenie płytowego parownika agregatu Climaveneta
VIII 2021 Chemiczne czyszczenie kotła parowego UL-S 12000 nr 2 o pojemności całkowitej 19,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 240 m2
VIII 2021 Chemiczne czyszczenie instalacji chłodzenia wielkogabarytowych zbiorników ze stali 316L  ze spustem i przekazaniem do utylizacji starego glikolu i napełnieniem układów nowym Ergolid A
VIII 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 2,17 m3 i powierzchni ogrzewalnej 29,2 m2
IX 2021 Wypompowanie glikolu do paletopojemników i wpompowanie koncentratu Ergolid A do

dwóch układów w budynku biurowym bez dostawy i utylizacji glikolu.

IX 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z Wojskowym DT kotła cieczowego Sefako KOG

1,8 MW o pojemności całkowitej 5 m3 i powierzchni ogrzewalnej 80 m2

IX 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z Wojskowym DT  kotła cieczowego Viessmann Paromat Triplex RU ND 047 o pojemności całkowitej 1,09 m3 i powierzchni ogrzewalnej 23 m2
IX 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła cieczowego Viessmnn Paromat ER ND o pojemności całkowitej 0,53 m3 i powierzchni ogrzewalnej 14 m2
IX 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 10000 o pojemności całkowitej 16,4 m3 i powierzchni ogrzewalnej 200 m2
X 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 3200 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
X 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego FAKO Turbo-100 o pojemności całkowitej 0,33 m3 i powierzchni ogrzewalnej 4,3 m2
XI 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Viessmann Vitomax 200 HS o pojemności całkowitej 1,7 m3 i powierzchni ogrzewalnej 11 m2
XII 2021 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Ivar BHP700 o pojemności całkowitej 1,2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 11,5 m2
XII 2021 Chemiczne czyszczenie instalacji CO budynku wielorodzinnego
XII 2021 Chemiczne czyszczenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej zakładu
XII 2021 Chemiczne czyszczenie wymienników płytowych lutowanych CT w budynku biurowym
XII 2021 Chemiczne czyszczenie instalacji CO i obiegu ogrzewania podłogowego w domu jednorodzinnym
I 2022 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego HTO 250 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 69 m2
I 2022 Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
I 2022 Chemiczne czyszczenie wymienników płytowych lutowanych CWU w budynku biurowym
II 2022 Chemiczne czyszczenie dwóch wymienników płytowych Victaulic w obiegu WL: (1) parownika i (2) freecoolingu
III 2022 Chemiczne czyszczenie instalacji CO budynku biurowego i trzech hal fabrycznych
IV 2022 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Loos UL-S 10000 o pojemności całkowitej 16,4 m3 i powierzchni ogrzewalnej 200 m2
IV 2022 Chemiczne czyszczenie 4 szt. skraplaczy agregatów chłodniczych Carrier
V 2022 Chemiczne czyszczenie instalacji glikolowej z wymianą glikolu na Ergolid A w budynku biurowym i wody lodowej w układzie chłodzenia serwerów
V 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
VI 2022 Chemiczne czyszczenie amoniakalnego skraplacza natryskowo-wyparnego WUCH Dębica SWC20
VI 2022 Chemiczne czyszczenie dwóch kotłów parowych RN 800 o pojemności całkowitej 2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 16 m2
VI 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. skraplaczy agregatów chłodniczych Carrier
VI 2022 Chemiczne czyszczenie wieży chłodniczej z układem zamkniętym, instalacji i urządzeń odbiorczych
VII 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
VII 2022 Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier
VII 2022 Trawienie kotła parowego wysokociśnieniowego AXT BioT VK15 o pojemności całkowitej walczaka i części radiacyjnej przegrzewacza 50 m3 i powierzchni ogrzewalnej 504 m2
VIII 2022 Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego agregatu Carrier
VIII 2022 Chemiczne czyszczenie instalacji CT i 10 szt. nagrzewnic central wentylacyjnych
IX 2022 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT dwóch kotłów cieczowych  De Dietrich DTG 330-20 o pojemności całkowitej 152 dcm3 i powierzchni ogrzewalnej 17 m2
IX 2022 Chemiczne czyszczenie kotła i instalacji CO w domu jednorodzinny
IX 2022 Chemiczne czyszczenie kotła elektrycznego i instalacji CO w domu jednorodzinny
IX 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. chłodnic o pojemności 815 dcm3
IX 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. chłodnic o pojemności 630 dcm3
IX 2022 Chemiczne czyszczenie 3 szt. wymienników płytowych lutowanych instalacji CT
IX 2022 Chemiczne czyszczenie 6 szt. wymienników płaszczowo-rurowych o dużej pojemności w instalacji CT
IX 2022 Chemiczne czyszczenie 4 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych o dużej pojemności
X 2022 Chemiczne czyszczenie 2 szt. nagrzewnic central wentylacyjnych w instalacji glikolowej
X 2022 Chemiczne czyszczenie instalacji CO w domu jednorodzinnym przed podłączeniem pompy ciepła
XI 2022 Chemiczne czyszczenie 3 wymienników JAD po stronie pierwotnej i wtórnej
XI 2022 Chemiczne czyszczenie 2 szt. kotłów żeliwnych De Dietrich DTG X 54N małej mocy
I 2023 Chemiczne czyszczenie dużego skraplacza płaszczowo-rurowego w agregacie chłodniczym
II 2023 Chemiczne czyszczenie 4 szt. wymienników CWU typu JAD 6.50 w dwóch bateriach
II 2023 Chemiczne czyszczenie 2 szt. dużych chłodnic dry-cooler BAC typu TVFC EC8027-Q810
II 2023 Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego i instalacji wody lodowej
III 2023 Chemiczne czyszczenie instalacji ciepłej wody użytkowej w zakładzie przemysłu spożywczego
III 2023 Gotowanie alkaliczne kotła parowego wysokociśnieniowego SEA o pojemności całkowitej 49 m3 według procedury UDT-CERT
IV 2023 Chemiczne czyszczenie 15 szt. wymienników ciepłej wody użytkowej w 15 budynkach WM
IV 2023 Chemiczne czyszczenie 14 szt. chłodnic central wentylacyjnych
IV 2023 Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego Trane o pojemności strony wodnej 0,85 m3

 

IV 2023 Chemiczne czyszczenie parownika płaszczowo-rurowego Trane  o pojemności strony wodnej 0,415 m3
IV 2023 Chemiczne czyszczenie 3 szt. skręcanych wielopowierzchniowych płytowych wymienników ciepła po stronie wtórnej
V 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Sefako ERm 2.4-1.3 z rusztem mechanicznym taśmowym o pojemności całkowitej 11,78 m3 i powierzchni ogrzewalnej 87 m2
V 2023 Chemiczne czyszczenie 2 szt. skraplaczy płaszczowo-rurowych Carrier typu 09HX0114 G
V 2023 Chemiczne czyszczenie 5 szt. płytowych wymienników ciepła instalacji CT, CO i

CWU każdy o mocy 480 kW

V 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237 015 o pojemności całkowitej 3,3 m3 i powierzchni ogrzewalnej 26 m2
VI 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu wypalonego gipsu kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M73A001 o pojemności całkowitej 1,77 m3 i powierzchni ogrzewalnej 17,5 m2
VI 2023 Chemiczne czyszczenie wielkopowierzchniowego skręcanego wymiennika ciepła Trantner
VI 2023 Chemiczne czyszczenie skraplacza płaszczowo-rurowego Trane typu CDS C550A
VI 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237 017 o pojemności całkowitej 5,05 m3 i powierzchni ogrzewalnej 45 m2
VI 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu i wypalonych środków kondycjonujących wodę kotłową kotła parowego z rusztem mechanicznym taśmowym typu Fako PWC2900 o pojemności całkowitej 17,2 m3 i powierzchni ogrzewalnej 114 m2
VII 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT z twardego osadu gipsu kotła parowego Viessmann Vitomax 200HS M237-007 o pojemności całkowitej 4,8 m3 i powierzchni ogrzewalnej 40,5 m2
VII 2023 Chemiczne czyszczenie zbiornika odgazowywacza termicznego o pojemności 2,2 m3
VII 2023 Chemiczne czyszczenie zbiornika otwartego zbiornika wody kotłowej o pojemności 2 m3
VII 2023 Chemiczne czyszczenie podgrzewacza płaszczowo-rurowego o pojemności 0,5 m3
VIII 2023 Chemiczne czyszczenie 5 szt. nagrzewnic wodnych HIBERNATUS
VIII 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego Ekomet KP10/400/B/450/O-G
VIII 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT 2 szt. kotłów żeliwnych Buderus GE434
IX 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego K2 Viessmann Turbomat RN-HD 19035-43
IX 2023 Chemiczne czyszczenie parownika Trane model EVP EG250
IX 2023 Chemiczne czyszczenie instalacji CO o dużym zładzie w czterech budynkach WM
X 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego o wydajności 0,3 t/h i pojemności 0,98 m3
X 2023 Trawienie kotła parowego wysokociśnieniowego RKF30 o pojemności całkowitej walczaka i części radiacyjnej przegrzewacza 30,4 m3
XI 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła wodnego THW – I 59/50 HTE o pojemności 8 m3  i powierzchni ogrzewalnej 143,4 m2
XI 2023 Chemiczne czyszczenie w uzgodnieniu z UDT kotła parowego IVAR BHP-T 2000 o pojemności 4,6 m3 i powierzchni ogrzewalnej 38 m2
Najwyższej jakości usługi chemicznego czyszczenia

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi w bardzo wysokim standardzie.

error: Treść jest chroniona prawnie!