Chemiczne czyszczenie instalacji CO

Czyszczenie instalacji CO

Utrzymanie projektowej mocy grzewczej instalacji CO i CT zależy przede wszystkim  od wielkości przepływu wody oraz jej temperatury na zasilaniu. O parametrach tych decyduje zarówno czystość powierzchni grzewczej kotła lub wymiennika ciepła, jak też czystość instalacji. W sytuacji, gdy na połączeniach rozłącznych  [1] (zawory, redukcje, kolanka, itp.) oraz w najniższych poziomych odcinkach rur powstaje osad kamienia kotłowego [2], praktyczny przekrój rury może się gwałtownie zmniejszyć, co jednocześnie zmniejsza się wielkość przepływu wody przez rurę.

Wówczas, żadne doraźne środki, w tym dodawanie inhibitorów korozji, absolutnie nie rozwiążą problemu. Wynika to z faktu, że osad kamienia kotłowego można rozpuścić wyłącznie w roztworze specjalnie dobranych kwasów i inhibitora korozji dostosowanego do rodzaju materiałów, z których wykonano instalację i armaturę. Dotyczy to zwłaszcza grzejników aluminiowych, w których często powstaje osad tlenku glinu. Tlenek ten następnie jest wypłukiwany i w wyniku grawitacji opada w najniższe miejsca instalacji, a w przypadku tzw. zasyfonowania, blokuje przepływ wody w tych rurach , co powoduje, że zasilane nimi grzejniki pozostają zimne.

Czyszczenie instalacji CO i CT jest szczególnie trudne w przypadku starych wysokich budynków z grzejnikami żeliwnymi, gdzie realnym ograniczeniem mogą być skorodowane kolektory i odcinki rur. Dodatkowo wymagany duży przepływ roztworu determinuje użycie pompy o wysokim przepływie i wysokości podnoszenia [3]. Jednak aby to osiągnąć należy znaleźć w instalacji miejsca, gdzie podłączenie rurociągów DN50 będzie możliwe [4] po częściowym demontażu [5].

Chemiczne czyszczenie instalacji CO polega na jej wypełnieniu roztworem czyszczącym oraz ciągłej cyrkulacji wymuszanej pompą. Dzięki takiej cyrkulacji powstające w wyniku reakcji chemicznej roztworu kwasu z osadem gazy (głównie dwutlenek węgla), są na bieżąco usuwane z instalacji wraz z napływającym do zbiornika zarobowego roztworem, gdzie ulatniają się do atmosfery, a odgazowany roztwór ponownie pompowany jest do instalacji. W sytuacji gdyby nie było cyrkulacji, powstałe gazy tworzyłyby duże bąble, które skutecznie wypychałyby roztwór z instalacji. W bąblach tych brak kontaktu roztworu czyszczącego z osadem, uniemożliwiałby jego usunięcie.

Na zdjęciach [6], [7] i [8] przedstawiono przykłady silnych reakcji chemicznych podczas rozpuszczania osadów.

Średnio czas niezbędny do wykonania chemicznego czyszczenia instalacji CO w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 150 m2 wynosi 8-10 godzin. Dla dużych budynków biurowych oraz budynków wielorodzinnych czas wykonania czyszczenia instalacji i jej pasywacji to 2 dni robocze.

Do przygotowania oferty niezbędne są następujące informacje:

 • pojemność zładu;
 • pojemność naczynia zbiorczego przeponowego;
 • ilość i typ grzejników, nagrzewnic lub innych urządzeń odbiorczych np. pras;
 • architektura kolektora zasilania i powrotu oraz wielkość zaworów spustowych w nich zamontowanych;
 • charakterystyka pompy obiegowej i wielkość jej  flansz lub śrubunków.

Aby czyszczenie było możliwe, niezbędny jest także dostęp do studzienki (kratki) kanalizacyjnej bądź sedesu, źródła wody o większym napływie (średnica rury min. DN25) oraz dostęp do prądu 230V. Do czyszczenia instalacji o zładzi 2 m2 wymagany jest dostęp do wody z hydrantu p.poż min. DN50, a w przypadku wysokich budynków biurowych dostęp do gniazda 400V 16A..

Zalecany zakres usługi czyszczenia instalacji CO i CT obejmuje:

 • Wykonanie podłączenie instalacji pomocniczej do czyszczenia;
 • Odmulenie instalacji;
 • Napełnienie jej czystą wodą;
 • Chemiczne czyszczenie instalacji wraz z wszystkimi urządzeniami;
 • Odmulanie i płukanie instalacji czystą wodą;
 • Pasywacja wyczyszczonej powierzchni w celu jej ochrony przed korozją;
 • Wymiana wszystkich odpowietrzników na nowe;
 • Odmulanie i płukanie końcowe;
 • Napełnienie instalacji czystą wodą z dodatkiem odpowiednio dobranego inhibitora korozji.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!