Chemiczne czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych

Zanieczyszczone wymienniki płaszczowo-rurowe spełniające funkcję skraplacza czynnika chłodniczego w agregacie chłodniczym zasilane są wodą schładzaną w wieżach wyparnych. Pomimo stosowania różnych chemicznych środków korekcji wody, osad kamienia wodnego – chociaż wolniej – i tak powstaje w wieży, a stąd transportowany jest do miedzianych rurek skraplacza. Większą prędkość tworzenia się osadu kamienia na rurkach, gdzie wymiana ciepła jest największa, przyspiesza zatężanie wody ziębniczej w wieży i wzrost jej zasolenia. Ponadto kamień powstały z tak zasolonej wody jest twardszy i znacznie trudniejszy do usunięcia zarówno z zastosowaniem środków mechanicznych, jak i metody chemicznego czyszczenia.

Powstały na powierzchni wymiany ciepła kamień wodny znacząco obniża efektywność całego systemu. I tak już 1 mm osadu może spowodować ponad 45% spadek mocy chłodniczej agregatu, przy jednocześnie większym zużyciu energii elektrycznej na pracę wentylatorów, pomp i sprężarek. Z tego względu stosuje się rozwiązania, które mają na celu poprawę efektywności. Jednym ze stosowanych rozwiązań na bieżąco czyszczą rurki skraplaczy nie pozwalając, aby zanieczyszczenia przywarły do powierzchni rurek. W tym celu w obiegu wodnym skraplacza montuje się by-pas z kulowym systemem czyszczącym, w którym specjalne kulki z gąbki, wprowadzane do układu wodnego skraplacza agregatu chłodniczego, w sposób ciągły przechodząc losowo przez rurki na bieżąco ścierają zanieczyszczenia, po czym są wyłapywane przed wyjściem ciepłej wody ze skraplacza z powrotem na wieżę chłodniczą.

Warunkiem koniecznym do efektywnej pracy tego sysytemu czyszczącego jest jego montaż w nowym agregacie, gdzie powierzcnia miedzianych rurek jest idealnie gładka. W sytuacji gdy na rurkach powstanie osad, natychmiast powstaje także tarcie, które zatrzymuje gąbkowe kulki w rurkach skraplacza i wręcz odwrotnie do zamierzonego celu, zmniejsza przepływ wody przez skraplacz, a w konsekwencji zmniejsza sprawność całego systemu.

W związku z tym przed zamontowanej tego nowatorskiego rozwiązania rurki skraplacza powinny być dokładnie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń metodą chemicznego czyszczenia.

Metoda chemicznego czyszczenia skraplaczy agregatów chłodniczych jest nie tylko najszybsza, ale także najtańsza i jednocześnie najskuteczniejsza w przewróceniu wymaganej czystości powierzchni wymiany ciepła.

W zależności od jakości wody ziębniczej stosowanej w obiegu chłodzenia skraplacza powstaje różny pod względem składu chemicznego osad. Gdy woda nie jest zbyt dobrze uzdatniona, osad zazwyczaj jest łatwo usuwalny, a wyboru technologii chemicznego czyszczenia skraplaczy agregatów chłodniczych dokonują w zależności od zastosowanych w skraplaczu materiałów. Czasem przy wyjątkowo dobrze uzdatnionej wodzie mieszanej dodatkowo z wodą z odwróconej osmozy, powstaje bardzo twardy i trudno usuwalny osad kamienia wodnego. Wówczas technologia czyszczenia wymaga zastosowania kilku różnych preparatów. W takim przypadku przestrzegam potencjalnych Zleceniodawców przed zastosowaniem metody mechanicznej z przestrzeliwaniem rurek plastikowymi frezami od ciśnieniem wody. Znam wiele przepadków, gdzie grubość osadu w rurce nie byłą taka sama na całej długości i w miejscu gdzie był największa frez blokował się, a powstałe naprężenia powodowały pęknięcie rurki. Takiego niebezpieczeństwa nie ma, gdy wybierze się chemiczne czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych.

Chemiczne czyszczenie skraplaczy agregatów chłodniczych zilustrowano na poniższych zdjęciach.