Chemiczne czyszczenie kotłów wodno-rurowych WR

Czyszczenie kotłów wodnych WR

Chemiczne czyszczenie kotłów wodno-rurowych typu WR jest trudniejsze, niż w przypadku pozostałych typów kotłów wodnych. Wynika to ze znacznie większego, w porównaniu do kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, stosunku wielkości powierzchni ogrzewalnej do pojemności wodnej. W przypadku znacznego zakamienianie kotła, duża ilość chemikaliów niezbędnych do usunięcia osadu wymaga przygotowania roztworów roboczych o dużej objętości. To z kolei wymusza konieczność wykonania czyszczenia w kilku cyrkulacjach, aby skutecznie usunąć powstały kamień kotłowy.

Częstym problemem, zwłaszcza przy decyzji Zleceniodawcy o zaniechaniu wykonania wycinka kontrolnego opłomki, w celu określenia grubości osadu, jest zastosowanie metody szacunkowej

Należy także zaznaczyć, że typowy osad z kotłów wodnych nie powinien zawierać wypalonych do postaci gipsu związków krzemionki i siarczanów, których usuniecie wymagałoby zastosowania technologii jak w przypadku czyszczenia kotłów parowych opłomkowych.

Często, po usunięciu nagłej awarii sieci ciepłowniczej i utracie dużych ilości wody sieciowej, dla skrócenia czasu ponownego dostarczenia ciepła do odbiorców, w sytuacji nadzwyczajnej zapada decyzja o uzupełnieniu zładu wodą nieuzdatnioną. Wówczas duża ilość osadu – próbka [2] z kotła WR 10 [3] jaki powstał na dużej powierzchni ogrzewalnej powoduje, że w trakcie chemicznego czyszczenia zachodzi konieczność odprowadzenia znacznych ilości gazów.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem występującym podczas chemicznego czyszczenia kotłów opłomkowych jest wodór. Stwarza on zagrożenie wybuchem w sytuacji, gdy obok czyszczonego kotła pracuje inny z rusztem węglowym. W takiej sytuacji niezbędne jest nie tylko dobre wietrzenie kotłowni, ale również wymóg zbudowania instalacji pomocniczej na zewnątrz kotłowni [4]. To jednak wymusza zastosowania bardzo długich rurociągów prowadzonych zawsze w dół. Dzięki temu ścier metaliczny z produktami korozji oraz szlam, które nie uległy całkowitemu rozpuszczeniu, nie spowodują zatykania rurociągów zasilających będących jednocześnie spustowymi, na zasyfonowanym odcinku.

Wymaga to także zastosowania pomp o znacznie większym przepływie, aby w opłomkach nie powstawały bąble gazowe, które mogłyby wypychać z kotła cyrkulowane roztwory. Tylko część gazów można usunąć otwierając odpowietrzniki. Należy przy tym pamiętać, że w miejscach, gdzie zalega gaz, roztwór czyszczący jest wypychany w przeciwną stronę, a więc z powrotem w kierunku pompy, co powoduje jej zapowietrzenie. Ponadto w miejsca, gdzie z uwagi na nagromadzony gaz nie dotrze roztwór, osad w ogóle nie jest rozpuszczany, ponieważ roztwór nie ma kontaktu z warstwą kamienia kotłowego.

Częstym problemem, zwłaszcza przy decyzji Zleceniodawcy o zaniechaniu wykonania wycinka kontrolnego opłomki, w celu określenia grubości osadu, jest zastosowanie metody szacunkowej.

Wówczas dobrym rozwiązaniem stosowanym podczas czyszczenia kotłów wodno-rurowych, w których przed chemicznym czyszczeniem trudno jest wizualnie ocenić ilość zalegającego osadu kamienia kotłowego, jest zastosowanie wodomierza [5]. Umożliwia on pomiar pojemności wodnej kotła przed czyszczeniem. Różnica wielkości pojemności wodnej kotła podana przez producenta i tej zmierzonej wodomierzem, daje objętość osadu. Po jej pomnożeniu przez gęstość osadu otrzymujemy masę osadu do usunięcia. Umożliwia to opracowania optymalnej technologii i zużycie wymaganej ilości środków chemicznych w trakcie czyszczenia. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo całkowitego usunięcia osadu.

Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania to duże ilości zanieczyszczeń stałych (szlamu, ścieru metalicznego i produktów korozji itp.) jakie powstają podczas chemicznego czyszczenia kotłów opłomkowych [6], które najczęściej zalęgają na dnie ekranów. Aby uniknąć uszkodzenia pomp oraz uniemożliwić ponowne wprowadzanie zanieczyszczeń do kotła należy stosować zbiornik retencyjny z komorami separującym [7]. Z kolei duże ciśnienie w rurociągach powrotnych, ze względu na znaczną wysokość kotłów, wymaga stosowania atestowanych węży chemoodpornych, zabezpieczonych przed przeciekami podwójnymi opaskami zaciskowymi oraz stosowania pośrednich zaworów odcinających [8].

Z uwagi na posiadane wyposażenie, umiejętności oraz doświadczenie, mogę podjąć się usługi chemicznego czyszczenia kotła typu WR-2,5, WR-5, WR-10 i WR-20. Skuteczność czyszczenia z zastosowaniem naszych technologii ilustrują zdjęcia z czyszczenia kotła WR: [9] wykonanie wycinka kontrolnego opłomki; [10] kontrola czystości dyfuzora i komory spiętrzającej; [11] wycinek kontrolny: opłomka zakamieniona osadem o grubości 8 mm; [12] stan powierzchni grzewczej tego samego wycinka kontrolnego po chemicznym czyszczeniu i pasywacji.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!