Chemiczne czyszczenie instalacji napełnionych glikolem

Czyszczenie instalacji glikolowych

Instalacje glikolowe klimatyzacji często współpracują z chilerami ulokowanymi na zewnątrz budynku lub na jego dachu.  Na poziomie gruntu mogą znajdować się chiller’y z dry-cooler’ami oraz izolowane termicznie rurociągi kierujące zimny glikol do maszynowni usytuowanej na najniższej kondygnacji w budynku, gdzie pracują pompy obiegowe oraz wymienniki woda lodowa-glikol, a także zbiornik buforowy glikolu z pompą. W najwyższych punktach instalacji montowane są odpowietrzniki automatyczne, a w najniższym zawory spustowe. Ze względu na duże średnice rur pojemność tego typu rozległej instalacji wynosi  kilka lub kilkanaście m3.

Tego typu architektura instalacji zmusza wykonawcę czyszczenia do wykonania wielu czynności pomocniczych. Na przykład dostawca glikolu nie dysponuje pojazdem ciężarowym z windą, który może wjechać do garażu podziemnego o wysokości 2 m, a w maszynowni chłodniczej na poziomie -2 nie ma okien.

Najtrudniejszy wyzwaniem jest jednak serwis instalacji umieszczonej na dachu. W sytuacji gdy szerokość drzwi na klatkach przeciwpożarowych i windach dostosowano dla potrzeb przemieszczania się ludzi, a nie transportu dużych i ciężkich opakowań glikolu. Zachodzi wówczas konieczność przepompowywania glikolu do mniejszych pojemników i transport wózkami.

Podsumowując, kwestie logistyczne okazuje się, że trawienie i pasywacji rozległej instalacji trwa 2 doby, a czynności przygotowawcze i końcowe znacznie dłużej. Niemniej jednak efekt finalny naszej pracy jest opłacalny i doceniany przez Zleceniodawców, ponieważ instalacja klimatyzacji w końcu jest wydajna.

Jeszcze trudniejszym zadaniem, z jakim mamy często do czynienia jest trawienie i pasywacja instalacji wraz z wymianą glikolu w układach odzysku ciepła central  wentylacyjnych, jak na schemacie.

Łatwo można sobie wyobrazić nakład pracy związany z demontażem kasetonów w suficie podwieszanym, który dopiero wówczas zapewni dostęp do zaworów spustowych, trójdrogowych, regulacyjnych i odcinających.

Podsumowując, możemy stwierdzić że posiadamy duże doświadczenie i umiejętności, a także dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym, które umożliwiają nam realizować najbardziej skomplikowane czyszczenia i trawienia instalacji glikolowych.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!