Chemiczne czyszczenie kotłów żeliwnych

Chemiczne czyszczenie kotłów żeliwnych jest trudne, z uwagi na niską odporność żeliwa szarego na działanie niektórych kwasów oraz dużą ilość zalegającego osadu żelaza trójwartościowego. Do skutecznego usunięcia takiego osadu należy zastosować odpowiednią bezpieczną technologię obejmującą specjalny inhibitor korozji. Ponadto same człony żeliwne wymiennika, jak i uszczelniająca je pasta, mogą ulec rozpuszczeniu, w razie zastosowania powszechnie używanych kwasów, jakie są stosowane podczas czyszczenia stalowych kotłów parowych i cieczowych. W tej sytuacji do chemicznego czyszczenia kotłów żeliwnych stosuję nie tylko skuteczną, ale przede wszystkim bezpieczną technologię, która gwarantuje usunięcie osadu kamienia kotłowego z wymiennika kotła i pozytywne wynik próby ciśnieniowej kotła po czyszczeniu. Oczywiście zarejestrowane kotły o mocy powyżej 70 kW czyszczę wyłącznie w uzgodnieniu z UDT według technologii sprawdzonej i zaakceptowanej w Laboratorium Badawczym CLDT w Dziale Badań Laboratoryjnych w Poznaniu.

Innym utrudnieniem jest fakt, że kotły żeliwne pracują na ciśnieniu typowym dla instalacji CO, co podczas realizacji chemicznego czyszczenia kotłów żelaznych ogranicza możliwość zastosowania pomp o większym ciśnieniu i przepływie.

Chemiczne czyszczenie kotłów żeliwnych w praktyce

W mojej praktyce coraz częściej dochodzi do sytuacji, że pomimo złożenia atrakcyjnej cenowo oferty wykonania usługi chemicznego czyszczenia kotła żeliwnego, Inwestor długo zastanawia się nad wystawieniem zlecenia, a w tym czasie dochodzi na awarii kotła i pęknięcia kilku członów. Tak też było w przypadku czyszczenia dwóch kotłów żeliwnych DE DIETRICH DTG 330-20 każdy o mocy 342 kW, z których w jednym nastąpiła konieczność wymiany pękniętych członów. Przyczyną awarii był brak odbioru ciepła spowodowany zbyt małym przepływem wody spowodowany niemal całkowitym zatkaniem przez kamień kotłowy kanałów w wymienniku.

Chemiczne czyszczenie kotłów żeliwnych spowodowało natychmiastową likwidację traty kominowej zmniejszenie zużycia gazu w palnikach co najmniej o 30-40%. W kolejnych miesiącach i latach eksploatacji kotłów powstałe oszczędności w zużyciu gazu wygenerują oszczędności wielokrotnie wyższe, niż poniesiony koszt czyszczenia. Dlatego na podstawie swojego doświadczenia z wykonanych czyszczeń, zachęcam wszystkich Administratorów i Zarządców wspólnot mieszkaniowych, aby w przypadku szumu wody w wymienniku kotła lub wzrostu temperatury spalin nie zwlekali z decyzją, tylko natychmiast skontaktowali się ze mną, aby uzgodnić termin czyszczenia i cenę usługi. Ich szybka decyzja uchroni kocioł przed awarią i dodatkowymi niepotrzebnymi kosztami i kłopotem.

Chemiczne czyszczenie kotłów żeliwnych zilustrowano na poniższych zdjęciach.