Chemiczne czyszczenie instalacji wody lodowej

Czyszczenie instalacji wody lodowej

Pomimo obiegowej opinii że w instalacjach wody lodowej WL nie powstają osady, praktyka wielu wykonanych przeze mnie czyszczeń temu przeczy. W wyniku naturalnych zjawisk fizycznych i przemian chemicznych  z czasem i tu powstają osady eksploatacyjne w postaci kamienia wodnego. Dodatkowo, przy niskiej jakości wody, obok typowego osadu kamienia występują drożdże i grzyby. Tempo powstawania osadów zależy od wielu czynników, w tym od: (1) zastosowanych materiałów: skład chemiczny, właściwości; (2) poprawnego projektu i starannego wykonania instalacji: montaż, dobór metali, szczelność, geometria; (3) zrealizowanych czynności przygotowujących instalacje do eksploatacji: czyszczenie/trawienie, płukanie, właściwa izolacja; (4) rodzaju zastosowanego medium: właściwości fizyko-chemiczne, mikroorganizmy; (5) warunków eksploatacji: dostęp tlenu, temperatura, warunki pracy, wielkości przepływu i (6) innych czynników: naprężenie metali, różnice temperatur, mikroprądy.

Często w wyniku zaniedbań, w instalacjach WL zachodzą procesy korozyjne, a woda lodowa ze względu na dużą zawartość związków stałych, w skrajnych przypadkach przybiera postać zbliżoną do błota [1]. W wyniku dalszego postępującego procesu korozji, obok powstałego szlamu [2] powstaje ścier metaliczny [3], który szybko zatyka oczka filtrów siatkowych. Osady te, w wyniku zmniejszonego przepływu wody oraz działania grawitacji zalegają w najniżej położonych odcinkach zasyfonowanych [4]  oraz w zbyt długich, a przez to zwisających [5] wężykach łączących instalację WL z klimakonwektorami lub chłodnicami.

Czyszczenie instalacji klimatyzacji zasilanych wodą lodową jest podobne do czyszczenia instalacji CT, ale dużo trudniejsze

Wynika to z braku możliwości podgrzewania roztworu w wymienniku ciepła, co powoduje konieczność wydłużenia czasu cyrkulowania roztworów [6] [7], zwiększenia stężenia roztworów stosowanych preparatów, a niekiedy powtórzenie czyszczenia z zastosowaniem innego preparatu usuwającego złogi innej frakcji osadu.

Chemiczne czyszczenie instalacji WL polega na cyrkulacji odpowiedniego  roztworu czyszczącego wymuszanej pompą o dobranych parametrach: przepływie [m3/h] i wysokości podnoszenia [m]. Większa pompa wymaga jednak zastosowania rurociągów DN50 [8] podłączonych do instalacji w odpowiednim miejscu. Dzięki takiej cyrkulacji, powstające w wyniku reakcji chemicznej roztworu kwasu z osadem gazy, na bieżąco – wraz z napływającym do zbiornika zarobowego roztworem powracającym z instalacji –  ulatniają się do atmosfery, a odgazowany roztwór ponownie pompowany jest do instalacji. W sytuacji gdyby nie było cyrkulacji, powstałe gazy tworzyłyby duże bąble, które skutecznie wypychałyby roztwór z instalacji. W bąblach tych brak kontaktu roztworu czyszczącego z osadem, uniemożliwiałby jego usunięcie.

Ze względów praktycznych, każdorazowo przed złożeniem oferty obejmującej zakres pracy i czas trwania usługi, wymagany jest nasz przyjazd w celu przeprowadzenia na miejscu rekonesansu i oceny możliwości technicznych prac, a także warunków zabezpieczenia logistycznego. Ważną też kwestią jest możliwość odmulenia pionów i całej instalacji po czyszczeniu.

Zalecany zakres usługi czyszczenia instalacji wl obejmuje:

  • Wykonanie podłączenie instalacji pomocniczej do czyszczenia;
  • Odmulenie instalacji;
  • Napełnienie jej czystą wodą;
  • Chemiczne czyszczenie instalacji wraz z wszystkimi urządzeniami;
  • Odmulanie i płukanie instalacji czystą wodą;
  • Pasywacja wyczyszczonej powierzchni w celu jej ochrony przed korozją;
  • Wymiana wszystkich odpowietrzników na nowe;
  • Odmulanie i płukanie końcowe;
  • Napełnienie instalacji czystą wodą z dodatkiem odpowiednio dobranego inhibitora korozji.
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
czyszczenie instalacji wody lodowej
Dlaczego my?

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!

error: Treść jest chroniona prawnie!