Chemiczne czyszczenie instalacji wody lodowej

Czyszczenie instalacji wody lodowej

Pomimo obiegowej opinii że w instalacjach wody lodowej WL nie powstają osady, praktyka wielu wykonanych przeze mnie czyszczeń temu przeczy. W wyniku naturalnych zjawisk fizycznych i przemian chemicznych z czasem i tu powstają osady eksploatacyjne w postaci kamienia wodnego. Dodatkowo, przy niskiej jakości wody, obok typowego osadu kamienia występują drożdże i grzyby. Tempo powstawania osadów zależy od wielu czynników, w tym od: (1) zastosowanych materiałów: skład chemiczny, właściwości; (2) poprawnego projektu i starannego wykonania instalacji: montaż, dobór metali, szczelność, geometria; (3) zrealizowanych czynności przygotowujących instalacje do eksploatacji: czyszczenie/trawienie, płukanie, właściwa izolacja; (4) rodzaju zastosowanego medium: właściwości fizyko-chemiczne, mikroorganizmy; (5) warunków eksploatacji: dostęp tlenu, temperatura, warunki pracy, wielkości przepływu i (6) innych czynników: naprężenie metali, różnice temperatur, mikroprądy.

Często w wyniku zaniedbań, w instalacjach WL zachodzą procesy korozyjne, a woda lodowa ze względu na dużą zawartość związków stałych, w skrajnych przypadkach przybiera postać zbliżoną do błota [1]. W wyniku dalszego postępującego procesu korozji, obok powstałego szlamu [2] powstaje ścier metaliczny [3], który szybko zatyka oczka filtrów siatkowych. Osady te, w wyniku zmniejszonego przepływu wody oraz działania grawitacji zalegają w najniżej położonych odcinkach zasyfonowanych [4] oraz w zbyt długich, a przez to zwisających [5] wężykach łączących instalację WL z klimakonwektorami lub chłodnicami.

Czyszczenie instalacji klimatyzacji zasilanych wodą lodową jest podobne do czyszczenia instalacji CT, ale dużo trudniejsze

Wynika to z braku możliwości podgrzewania roztworu w wymienniku ciepła, co powoduje konieczność wydłużenia czasu cyrkulowania roztworów [6] [7], zwiększenia stężenia roztworów stosowanych preparatów, a niekiedy powtórzenie czyszczenia z zastosowaniem innego preparatu usuwającego złogi innej frakcji osadu.

Chemiczne czyszczenie instalacji WL polega na cyrkulacji odpowiedniego roztworu czyszczącego wymuszanej pompą o dobranych parametrach: przepływie [m3/h] i wysokości podnoszenia [m]. Większa pompa wymaga jednak zastosowania rurociągów DN50 [8] podłączonych do instalacji w odpowiednim miejscu. Dzięki takiej cyrkulacji, powstające w wyniku reakcji chemicznej roztworu kwasu z osadem gazy, na bieżąco – wraz z napływającym do zbiornika zarobowego roztworem powracającym z instalacji – ulatniają się do atmosfery, a odgazowany roztwór ponownie pompowany jest do instalacji. W sytuacji gdyby nie było cyrkulacji, powstałe gazy tworzyłyby duże bąble, które skutecznie wypychałyby roztwór z instalacji. W bąblach tych brak kontaktu roztworu czyszczącego z osadem, uniemożliwiałby jego usunięcie.

Ze względów praktycznych, każdorazowo przed złożeniem oferty obejmującej zakres pracy i czas trwania usługi, wymagany jest nasz przyjazd w celu przeprowadzenia na miejscu rekonesansu i oceny możliwości technicznych prac, a także warunków zabezpieczenia logistycznego. Ważną też kwestią jest możliwość odmulenia pionów i całej instalacji po czyszczeniu.

Zalecany zakres usługi czyszczenia instalacji wl obejmuje:

  • Wykonanie podłączenie instalacji pomocniczej do czyszczenia;
  • Odmulenie instalacji;
  • Napełnienie jej czystą wodą;
  • Chemiczne czyszczenie instalacji wraz z wszystkimi urządzeniami;
  • Odmulanie i płukanie instalacji czystą wodą;
  • Pasywacja wyczyszczonej powierzchni w celu jej ochrony przed korozją;
  • Wymiana wszystkich odpowietrzników na nowe;
  • Odmulanie i płukanie końcowe;
  • Napełnienie instalacji czystą wodą z dodatkiem odpowiednio dobranego inhibitora korozji.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!