Zasady postępowania z glikolem

Zasady postępowania z glikolem

W instalacjach grzewczych lub chłodniczych czynnikiem przekazującym/absorbującym ciepło jest glikol.

W prawidłowo eksploatowanej instalacji wymiana glikolu powinna odbywać się średnio raz na 5-6 lat. Jednak ten okres nie zawsze jest wystarczającym miernikiem. Niestety z czasem ulega on degradacji, zmieniając swoje właściwości, przez co układ zaczyna funkcjonować mniej wydajnie. Częstotliwość wymiany glikolu determinowana jest głównie spadkiem jego mrozoodporności lub spadkiem pH. Zmiana właściwości lub zużycie glikolu wymagają jego wymiany na nowy. Innym objawem jest zmiana barwy glikolu oraz ilość ścieru metalicznego i szlamów, jaka jest zatrzymywana w odmulaczach lub na liltrach siatkowych.

Praca instalacji na tak zużytym glikolu, może skutkować spadkami efektywności układu oraz poważnym jej uszkodzeniem. Przykładem tego może być zatykanie kanałów w wymiennikach ciepła oraz siatkach filtrów, co gwałtownie zmniejsza przepływ glikolu w instalacji i w konsekwencji zmniejsza jej rzeczywistą moc cieplną (chłodniczą) oraz poszczególnych urządzeń. W tej sytuacji okresowo należy dokonywać stosownych przeglądów, oraz sprawdzać jakości i stan glikolu.

Zasadniczą przyczyną, która wpływa na degradację glikolu jest brak wytrawienia i spasywowania instalacji przed jej pierwszym napełnieniem i uruchomieniem. W przypadku, gdy wykonawca instalacji ograniczył się jedynie do jej wypłukania wodą (przy okazji wykonania hydraulicznej próby szczelności), zachodzące natychmiast reakcje korozji dokonują gwałtownej degradacji powierzchni rur wykonanych ze stali czarnej. Dlatego każdorazowo, przy wymianie glikolu zalecamy wykonanie trawienie i pasywacji instalacji, aby w ten sposób usunąć nie tylko skutek niedomagań, ale również przyczynę powstałych problemów.

Ustawa o Odpadach określa zasady utylizacji i odbioru płynów chłodniczych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. Często firmy oferujące nowy glikol, np. Ergolid produkcji Boryszew S.A, Odział Boryszew ERG w Sochaczewie, oferują usługę odbioru zużytego glikolu etylenowego lub propylenowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy pojemności instalacji glikolowej np. 10 m3, na spuszczony z instalacji zużyty glikol potrzeba podstawić 10 paletopojemników, a do ich przewozu wymagany jest samochód o dużej ładowności z windą.

Należy pamiętać, że firma odbierająca odpad  powinna wystawić  Kartę odbioru odpadu i posiadać wszystkie wymagane zezwolenia na przewóz odpadów.

Nie mniej ważne są zasady zakupu nowego glikolu. Często zdarza się, że tzw. „glikole” oferowane w wyjątkowo niskiej cenie to regenerowane glikole niskiej jakości, z niewielką zawartością odpowiednich inhibitorów korozji i związków uszlachetniających. Ich producenci, znając niską jakość produktu nie chcą udzielić gwarancji na sprzedany glikol. W tym aspekcie należy podkreślić, że na glikole marki Ergolid firma Boryszew udziela 5-letniej gwarancji. I nie na glikol trzymany w beczkach w magazynie, ale na ten wpompowany do instalacji.

Zlecając nam usługę, Zleceniodawca ma pewność, że prace przy instalacji wykonano zgodnie z reżimem technologicznym, a gwarancja na nowy Ergolid zostanie mu udzielona.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!