Trawienie kotła po naprawie lub przed pierwszym uruchomieniem

Trawienie kotłów

Każdorazowo przed pierwszym uruchomieniem lub po naprawie metodą spawania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, urządzenie to powinno być poddane procesowi trawienia i pasywacji.

Proces trawienia ma na celu usunięcie z zewnętrznych powierzchni pozostałości po procesie metalurgicznym i montażu. Są to: zendra walcownicza, powstała w czasie obróbki plastycznej; zgorzelina powstała w czasie obróbki cieplnej; perły i żużel powstały po spawaniu konstrukcji; rdza np. w rurach wytworzona przez oddziaływanie wilgotnej atmosfery w czasie gdy były składowane na zewnątrz w hurtowni; piasek, ziemia fornierska i smary, jakie mogły pozostać z procesu produkcji. Zgorzelina ma skład i strukturę zależną od temperatury wyżarzania stali. Ilość tlenków na powierzchni żelaza po obróbce cieplnej może wynosić nawet do 200 g/m2. Tego rodzaju warstwa jest krucha, a przy stygnięciu metalu zwykle pęka wskutek różnic współczynników rozszerzalności.

Nieusunięcie tych składników przed włączeniem urządzenia do eksploatacji powoduje poważne zaburzenia podczas eksploatacji: zanieczyszczenia wody obiegowej, nierównomierny rozpływ czynnika grzejnego, zatykanie przewodów o małych średnicach, zakłócenia w wymianie ciepła, a także stymulowanie korozji wżerowej i powstawanie osadów.

Najpopularniejszą sposobem który stosujemy jest trawienie metodą cyrkulacyjną

Polega ona na wymuszaniu przepływu, a co za tym idzie dotarciu medium do wszystkich elementów urządzenia za pomocą odpowiednio dobranych pomp cyrkulacyjnych. Metoda ta zapewnia poprawne rozpuszczenie oraz wypłukanie zanieczyszczeń stałych rozpuszczanych w stosowanych kąpielach oraz spasywowania wytrawionej powierzchni dla jej ochrony przed korozją.

W toku kolejno po sobie następujących operacji technologicznych procesu trawienia, powierzchnie urządzenia po stronie wodnej i parowej zostają odtłuszczone, oczyszczone zanieczyszczeń poprodukcyjnych i z produktów korozji atmosferycznej, w efekcie otrzymuje się czyste powierzchnie. Podczas płukań, a także w pozostałych operacjach technologicznych trawienia, zostają usunięte z układu luźne zanieczyszczenia mechaniczne nie roztwarzające się w stosowanych kąpielach.

W wyniku trawienia następuje przeprowadzenie zanieczyszczeń w związki rozpuszczalne w stosowanych kąpielach i usunięcie ich z układu w formie wypłukiwanego roztworu. Substancje stałe, luźne i nierozpuszczalne w tych kąpielach a wyżej wymienione, usuwane będą z układu podczas operacji płukania.

Powłokę ochronną, zabezpieczającą oczyszczone powierzchnie przed korozją uzyskuje się w efekcie zastosowania pasywacji jako ostatniej operacji technologicznej trawienia.

Podsumowując, trawienie wymaga wykonania kilku cyrkulacji różnych roztworów środków chemicznych, z dokładnym płukaniem między etapowym, aby roztwory kwaśne nie neutralizowały roztworów zasadowych i odwrotnie.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!