Chemiczne czyszczenie kotłów CO

Chemiczne czyszczenie kotłów CO

Czyszczenie kotłów centralnego ogrzewania o mocy <70 kW

Wiele eksploatowanych kotłów w domach jednorodzinnych i mniejszych budynkach usługowych to kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi oraz kotły na paliwo stałe (węglowe) – zdjęcie [1], a także nowocześniejsze z podajnikiem na ekogroszek lub pelet – zdjęcie [2].

Chemiczne czyszczenie kotłów wodnych o mocy <70 kW oraz kotłów o większej mocy, ale z otwartym naczyniem wzbiórczym, nie musi być uzgodnione z UDT. Z jednej strony takie udogodnienie zmniejszą koszty czyszczenia o koszt opłat taryfowych UDT, jednak z drugiej strony zachęca to osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do eksperymentowania. W przypadku drogich kotłów kondensacyjnych takie próby mogą dla „czyszczonego” kotła skończyć się tragicznie.

W przypadku kotłów kondensacyjnych stanowczo zalecamy, aby stara instalacja przed wymianą kotła została odkamieniona, a zład CO napełniony był wodą kondycjonowaną. Z chemicznym wyczyszczeniem instalacji nie należy zwlekać, ponieważ grozi to nieuchronną awarią kotła.  Na zdjęciach [3], [4], [5] i [6] przedstawiono łuski i fragmenty osadu, jaki udało się wyjąc z kotłów CO w trakcie rewizji wewnętrznej lub po pęknięciu wymiennika. Jak widać osad tego typu zawiera dużo tlenków żelaza, ponieważ jest dobrze przyciągany przez magnes. Taki specyficzny skład sprawia, że jest on trudnousuwalny. Osad taki w postaci łusek kamienia odpada z wewnętrznych kanałów wymiennika, w wyniku czego zmniejsza się przepływ wody przez wymiennik, co w konsekwencji powoduje jego przegrzanie, a w skrajnym przypadku pęknięcie. Na zdjęciach [7], [8] i [9] przedstawiono pęknięte wymienniki w kotłach kondensacyjnych.

Posiadam umiejętności i doświadczenie w chemicznym czyszczeniu kotłów kondensacyjnych z wymiennikami wykonanymi ze stali 316L oraz alukrzemowymi.

Podsumowując, chemiczne czyszczenia czyszczenie wymienników kotłów kondensacyjnych jest skomplikowane i zalecamy powierzać je wyłącznie zakładom posiadającym duże doświadczenie oraz dysponującym sprawdzoną  technologią. Zwiększa to bezpieczeństwo korozyjne czyszczonych urządzeń. Nieumiejętne czyszczenie szczególnie cienkościennych nowoczesnych wymienników kotłów wykonanych ze stali nierdzewnej bądź alukrzemowych, realizowane przez „zaprzyjaźnionego hydraulika” może doprowadzić do ich zniszczenia.

Wówczas koszt wymiany takiego wymiennika na nowy może wynieść nawet 90% kosztu montażu nowego kotła.

Dwa warianty czyszczenia

Czyszczenie kotłów CO może być zrealizowane dwoma sposobami. Sposób pierwszy, to czyszczenie samego wymiennika kotła i stosuje się go przy kotłach o większej pojemności wodnej, na przykład kotłów żeliwnych. Powstająca wówczas ilość zanieczyszczeń jest tak duża, że jej wprowadzenie do instalacji CO spowodowałoby problemy z późniejszym jej odmuleniem i wypłukaniem. Na zdjęciu [10] przedstawiono pęknięty w narożniku człon kotła żeliwnego. W tym przypadku brak decyzji o wyczyszczeniu kotła był kosztowny, ponieważ koszt naprawy kotła wyniósł 90% ceny nowego.

Podczas czyszczenia dużych kotłów CO, połączonych z instalacją centralnego ogrzewania lub ciepła technologicznego CT z wykorzystaniem kolektorów z zaworami, istnieje możliwość odcięcia instalacji grzejnikowych, nagrzewnic lub klimakonwektorów, które nie uczestniczą w czyszczeniu. Ze względu na dużą moc i pojemność wodną wyczyszczenia tego typu kotłów wymaga zużycia większej ilości chemikaliów. Jednak ze względu na to, że kotły takie wykonano ze stali kotłowej, do ich czyszczenia można zastosować bardziej agresywne i znacznie tańsze środki chemiczne, co umożliwia obniżenie kosztu czyszczenia. Jednak takich roztworów absolutnie nie można stosować do czyszczenia kotłów żeliwnych bądź stali nierdzewnej. Wyłącznie stosuje się je do stali kotłowej, co w naturalny sposób ogranicza typ czyszczonych w ten sposób kotłów. Czas czyszczenia tego typu kotłów wynosi do 30 godzin.

Sposób drugistosowany podczas czyszczenia kotłów o mniejszej mocy zasilających instalacje CO o niewielkiej pojemności polega na jednoczesnym czyszczeniu kotła i instalacji we wspólnym obiegu. Czas czyszczenia jest znacznie krótszy i wynosi do 12 godzin. Zaletą tego sposobu jest nie tylko usunięcie osadu z wymiennika kotła, ale także usunięcie osadu zalegającego w grzejnikach i instalacji, a więc likwidacja nie tylko potencjalnego skutku awarii, ale również jej przyczyny.

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!