Wymagane próby symulacyjne (półtechniczne)

Próby symulacyjne (półtechniczne)

W celu opracowania nie tylko optymalnej, ale przede wszystkim skutecznej technologii chemicznego czyszczenia instalacji bądź urządzenia, wykorzystując pobrane podczas rekonesansu (rewizji wewnętrznej) próbki, należy przeprowadzić serię prób półtechnicznych. W ich trakcie, w symulowanych w warunkach laboratoryjnych, prawdopodobnych rzeczywistych warunkach czyszczenia, należy określić optymalne czynniki, po których spełnieniu osad ulegnie jeśli nie całkowitemu, to jak największemu rozpuszczeniu.

Na podstawie uzyskanych wyników prób symulacyjnych oraz przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających dane techniczne czyszczonego urządzenia, w tym wielkość czyszczonej powierzchni zajętej osadem [m2], grubość osadu i w konsekwencji jego masę oraz uwzględnieniu całkowitej pojemności czyszczonej instalacji (urządzenia) oraz instalacji pomocniczej [m3], można zaplanować poszczególne etapy czyszczenia oraz wymagane parametry reakcji chemicznych. Są to przede wszystkim: rodzaj użytych chemikaliów; początkowe stężenie roztworów, sugestie odnośnie określenia czasu zakończenia poszczególnych etapów i cyrkulacji, wymagana temperatura roztworu, wymóg podgrzewu roztworów, czas cyrkulacji, stężenie końcowe roztworów, wymagana ilość neutralizatorów, oszacowanie obciążenia ścieków po czyszczeniu (gdy znany jest skład chemiczny osadu) itp.

Wiarygodność powyższych badań zapewnia odpowiednia stosowana przez mnie metodologia. Wbrew pozorom, dobrze przeprowadzone próby półtechniczne, to – obok wyników rewizji wewnętrznej urządzenia i wniosków z przeprowadzonego rekonesansu – nie strata czasu, ale ważny etap przygotowania czyszczenia, który zaowocuje sprawnym jego wykonaniem i uzyskaniem metalicznie czystej, wolnej od osadu powierzchni.

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!