Wymagane informacje dotyczące planowanego czyszczenia, gdy nie przeprowadzono rekonesansu

Wymagane informacje dotyczące planowanego czyszczenia, gdy nie przeprowadzono rekonesansu

Informacje dotyczące planowanego czyszczenia, gdy nie przeprowadzono rekonesansu

Im większa i bardziej rozbudowana jest instalacja i im twardszy osad, a także im droższe są materiały, z jakich je wykonano, tym zwiększa się złożoność realizowanych czynności przygotowawczych. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie przed określeniem niezbędnego zakresu czyszczenia stosownego rekonesansu. Jednak czasem, ze względu na niższą cenę usługi i generowany mały zysk netto, przy jednocześnie dużej odległości dojazdu, odstępujemy od wymogu rekonesansu. Wówczas niezbędne informacje uzyskujemy pisemnie (w odpowiedzi na wysłane mailowo pytania) oraz w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, w celu ich uszczegółowienia.

Bardzo duże znaczenie ma uzyskanie informacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego czyszczenia

 1. Zaplanowanie dowozu do Zleceniodawcy transportem ADR wymaganej ilości i rodzajów chemikaliów;
 2. Czy Zleceniodawca dysponuje wózkiem widłowym do rozładunku, czy też Spedytor będzie zmuszony wykorzystać samochód z windą towarową?
 3. Czy w miejsce rozładunku wiedzie samochód ciężarowy o DMC 16 ton, czy wyłącznie samochód dostawczy?
 4. Jak zabezpieczyć do czasu czyszczenia dowiezione chemikalia przed dostępem osób nieuprawnionych?
 5. Jak przewieźć chemikalia z miejsca, w którym zostały rozładowane, w miejsce wykonania chemicznego czyszczenia?
 6. Gdzie zostanie zbudowana instalacja pomocniczej, a także: gdzie ustawić sprzęt?; jak wnieść zbiorniki i pompy?; jaka jest wymagana długość rozwijanych rurociągów?; czy można skorzystać z garażu podziemnego?; jaka jest szerokość drzwi?; jaki dostęp do windy? Itp.
 7. Gdzie ustawić zbiorniki na spuszczany glikol lub roztwory poreakcyjne?;
 8. Czy zachodzi konieczność przepompowywania glikolu z dostarczonych opakowań fabrycznych, do pojemników transportowanych windą w miejsce czyszczenia (i odwrotnie)?; jak je przewieźć w miejsce czyszczenia?;
 9. Skąd czerpać wodę o dużym napływie?; jakie jest ciśnienie wody?; jaka jest wysokość pompowania roztworów i jakich pomp należy użyć?; jakie przepływy uzyska się podczas czyszczenia? Gdzie neutralizować roztwory poreakcyjne?; gdzie je utylizować?; jaki jest dostęp do gniazd 400 V i 230 V; itp.
 10. Jakie są ograniczenia w wykonaniu czyszczenia?
 11. Czy jest możliwe pobranie próbek osadu do badań symulacyjnych?

Uzyskanie wiarygodnych odpowiedzi na powyższe pytania ułatwia przygotowanie dobrej oferty i późniejsze wykonanie czyszczenia oraz sprawia, że przebiega ono sprawnie, zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Zleceniodawcę harmonogramem.

Gdy jest taka możliwość należy pobrać próbki osadu, które można mi przesłać pocztą

Skład chemiczny i ilość kamienia (lub innych osadów) może być różny w różnych miejscach urządzenia. Dlatego próbki naleleży pobierać z miejsc najbardziej obciążonych cieplnie. W kotłach wodnych i parowych z płomienicy i płomieniówek, możliwie najbliżej palnika, a w wytwornicach pary z wężownicy. Próbkę pobiera się mechanicznie, poprzez odkucie przecinakiem kawałka kamienie aż do powierzchni metalu [1]. Aby odkute fragmenty nie spadły na dno kotła, pod płomieniówkami należy podłożyć duży kawałek folii. Oczywiście niewskazane jest traktowanie jako próbek kawałków kamienia, które odpadły od płomieniówek i leżą na dnie walczaka. Jest to prosty, jeszcze nie wypalony, łatwousuwalny osady w formie twardszego mułu. Zatem nie jest to kamień kotłowy.

Poza pobraniem próbek kamienia należy określić jego szacunkową grubość w różnych miejscach

Umożliwi to określenie prędkości liniowej usuwania osadu i kalkulację czasu czyszczenia kotła (urządzenia). Należy także ustalić miejsca podłączeń oraz średnie flansz zaworów, po zdemontowaniu których będą one wykorzystane do podłączenia instalacji pomocniczej. Ważna informacją jest odległość do gniazda 400 V 16A, przyłącza wody wodociągowej o dużym napływie lub hydrantu p.poż. Bardzo ważne jest ustalenie sposobu zagospodarowania zneutralizowanych roztworów poreakcyjnych oraz informacje dotyczące instalacji kanalizacyjnej zakładu, ewentualnie usytuowania szamba i jego pojemności.

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!