3.4 Czyszczenie nagrzewnic central klimatyzacyjnych

Zasadniczą przyczyną niedomagania nagrzewnic jest:

 1. Brak wytrawienia i spasywowania nowej instalacji wykonanej ze stali czarnej przed jej pierwszym uruchomieniem;
 2. Brak stosowania lub zbyt małe stężenie inhibitorów korozji, co prowadzi do szybkopostępujących procesów korozyjnych;
 3. Powstawanie w wyniku korozji i dużego przepływu ścieru metalicznego, który szybko zaniczyszczacza cyrkulowany wodę w złdzie CT, w wyniku czego praktycznie w instalacji zaczyna krążyć czarny szlam, zamiast czystej wody;
 4. Zanieczyszczanie szlamem i ścierem filtrów siatkowych.

Chemiczne czyszczenie nagrzewnic budzi zainteresowanie właścicieli budynków dopiero wówczas, gdy użytkownicy budynku skarżą się na niedogrzanie, a więc najczęściej podczas silnych mrozów. Wcześniej zazwyczaj zwlekają z podjęciem decyzji o wykonaniu kompleksowego czyszczenia.  Wówczas należy pamiętać, że zbyt długie czyszczenie nagrzewnic i brak cyrkulacji wody w instalacji CT spowodowane zamknięciem zaworów, nie może trwać zbyt długo, aby nie nastąpiło zamarznięcie wody w rurach.

Czyszczenie nagrzewnic, pod względem technologii i sposobu czyszczenia jest podobne do czyszczenia wymienników ciepła CO i CT. Problemem jest natomiast sposób podłączenia się do nagrzewnicy. Czyszczenie nagrzewnic, w zależności od zastosowanego medium grzewczego (woda lub glikol) prowadzone jest przy pomocy odpowiedniej technologii.

W zalezności od decyzji Zleceniodawcy czyszczenie może być realizowane w dwóch wariantach:

 • kompleksowe czyszczenie całej instalacji wraz z nardzewnicami i stronę wtórną wymiennika ciepła lub kotłem;
 • czyszczenie samych nagrzewnic, a w razie braku zaworów odcinających, króćców serwisowych lub śrubunków  umożliwiających niezbędny demontaż, także określonych fragmentów instalacji

W sytuacji, gdy istnieją zawory spustowe na zasilaniu i powrocie do nagrzewnicy przed zaworami odcinającymi w instalacji czyszczenie jest proste. Zdarza się jednak, że wykonawca instalacji nie przewidział konieczności jej czyszczenia lub chcą zaoszczędzić nie zamontował zaworów spustowych. Wówczas konieczny jest częściowy demontaż rur na najbliższych śrubunkach. Niekiedy jednak nie występują one przed zaworami odcinającymi. W takim przypadku, o ile występują kolejne zawory, czyszczenie nagrzewnic wykonuje się wraz z częścią instalacji. Jednak do podłączenia instalacji pomocniczej do czyszczenia konieczne są gniazda gwintowane od manometru lub termometru, w które mogą zostać wkręcone szybkozłącza do rurociągów zasilania i powrotu roztworu czyszczącego. W tym przypadku zwiększa się także ilość używanego roztworu czyszczącego, co powoduje zwiększenie ilości zużytych preparatów.

Do przygotowania oferty niezbędne są następujące informacje:

–    pojemność wodna wężownicy nagrzewnicy, a w razie braku tej informacji, wymiary nagrzewnicy (szerokość, wysokość i głębokość);

–    występowanie zaworów spustowych, a w razie ich braku, występowanie śrubunków, co umożliwi podłączenie się do rury zasilającej i powrotnej nagrzewnicy;

Aby czyszczenie nagrzewnic było możliwe, niezbędny jest także dostęp do studzienki (kratki) kanalizacyjnej, źródło wody o większym napływie (średnica rury min. 1”) oraz dostęp do prądu 230V.

USŁUGA CZYSZCZENIA NAGRZEWNIC OBEJMUJE:

 • Wykonanie podłączenie instalacji pomocniczej do nagrzewnic (na kolektorze) lub poszczególnych nagrzewnic przy czyszczeniu indywidualnie każdej;
 • Odmulenie nagrzewnicy i  napełnienie instalacji pomocniczej czystą wodą;
 • Dozowanie i mieszanie preparatu do czyszczenia;
 • Chemiczne czyszczenie urządzenia;
 • Odmulanie i płukanie instalacji czystą wodą;
 • Pasywacja wyczyszczonej powierzchni w celu jej ochrony przed korozją (wyłacznie podczas czyszczenia całej instalacji CT wraz z nagrzewnicami);
 • Odmulanie i płukanie końcowe instalacji czystą wodą;
 • Wymiana wszystkich opdpowietrzników na nowe;
 • Opróżnienie instalacji i  spuszczenie wody z odcinków zasyfonowanych;
 • Napełnienie instalacji woda z dodatkiem inhibitora, w celu związania wolnego tlenu

Dlaczego my?

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!

error: Treść jest chroniona prawnie!